Østjyllands Politi justerer nu anbefalingen til bilisterne, så opfordringen nu er, at man undgår al unødig udkørsel i Østjyllands politikreds.

Det betyder, at man nøje skal overveje, om det er nødvendigt at køre afsted hjemmefra. Unødig kørsel kan fx være en indkøbstur, et besøg hos et familiemedlem eller hen til fodboldtræningen. 

Fredag morgen bliver der lavet en ny vurdering af, hvad opfordringen til de østjyske bilister skal være. 

De store mængder sne har skabt massive udfordringer på de østjyske veje, og særligt på E45, hvor en del bilister sad i kø i adskillige timer. Det skyldtes primært adskillige havarerede lastbiler, der har stået på tværs af motorvejen. 

Politi, Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret arbejdede på højtryk for at få løst situationen, og der blev undervejs udleveret flere hundrede poser med mad og drikke til de strandede bilister. 

En ekstrem situation

Det lykkedes til sidst i fællesskab myndighederne at få fjernet lastbilerne, så køen kunne afvikles, og trafikken glider nu igen på motorvejen. Der står dog fortsat nogle efterladte biler i nødsporet på strækningen, og Østjyllands Politi opfordrer bilisterne til at køre forsigtigt og efter forholdene.

De efterladte biler vil løbende blive bjærget af Falck, og ejerne vil få besked af politiet om, hvor de kan hente deres køretøj. 

”Det har været en ekstrem situation, der har givet store udfordringer og krævet rigtig mange ressourcer. Nu tror og håber vi, at vi er forbi det værste, men vi holder nøje øje med situationen, og der er fortsat en del arbejde ude på vejene. Der er fortsat en del sne rundt omkring, og der kan være meget glat flere steder, så vi opfordrer borgerne til at undgå unødig udkørsel og køre forsigtigt, hvis de skal hjemmefra, ” siger politiinspektør René Raffo. 

Man kan orientere sig om trafiksituationen på trafikinfo.dk