I en tid hvor behovet for pædagogisk personale er stort, kæmper elever med at finde lærepladser. Dette problem går igen flere steder, også på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, hvor direktør Jacob Bro og eleven Ditte Olsen deler deres oplevelser.

Jacob Bro beskriver den nuværende situation som værende præget af en betydelig mangel på praktikpladser for de studerende, hvilket skaber en alvorlig flaskehals i uddannelsesforløbet. Han forklarer, at selvom der tikke er en akut mangel på SOSU-personale lige nu, står vi over for en potentiel krise, hvis der ikke tages øjeblikkelig handling.

– Vi hører, at der ikke er så meget mangel indenfor SOSU-feltet, så hvis vi ikke skal stå der, hvor vi kommer til, skal vi handle nu. Det er egentlig det, der er udfordringen nu, siger Bro.

Ditte Olsen, som har formået at sikre sig en eftertragtet praktikplads, deler sine erfaringer og giver indsigt i, hvordan man bedst griber ansøgningsprocessen an for at øge sine chancer for succes. Hun understreger vigtigheden af at handle hurtigt og strategisk, når man søger praktikpladser i det konkurrenceprægede felt.

– Der er kamp om at blive ansat her, så man skal søge hurtigst muligt og lave en god ansøgning for at komme ind. Man kan komme ind på grundforløbet uden praktikplads, men den pædagogiske assistent får tildelt en række pladser på hovedforløbet, siger Olsen.

En af de største udfordringer, ifølge Jacob Bro, er manglen på praktikpladser, som skaber en alvorlig flaskehals i uddannelsesforløbet for pædagogiske assistenter. Han beskriver, hvordan denne mangel på praktikpladser forhindrer mange studerende i at færdiggøre deres uddannelse, hvilket igen forværrer problemet med manglen på kvalificeret arbejdskraft inden for det pædagogiske felt.

– Vi vælger selv de rette elever, når der kommer ansøgninger. Næsten 50 procent af dem, vi vælger, får ikke en plads på hovedforløbet, fordi de ikke bliver tilbudt en praktikplads. Problematikken er, at vi har et arbejdsmarked, der mangler faglærte. Både pædagogiske assistenter og pædagoger. Meget af det fyldes op med ufaglærte, da nogen skal være på institutionerne, og det er dét, der er vores problematik. Det er også det, der blev løftet i weekenden, og så mange elever afvises. Vi mangler dem i samfundet, forklarer Jacob Bro.

Jacob Bro, direktør. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Foto: AVISEN

Dialog med kommunerne

Jacob Bro fremhæver også behovet for bedre samarbejde med kommunerne for at løse problemet med de manglende praktikpladser. Han understreger, at et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunerne er afgørende for at sikre, at flere elever kan gennemføre deres uddannelse og blive kvalificerede pædagogiske assistenter.

– Vi har en dialog med kommunerne, og jeg vil gerne slå fast, at Fredericia Kommune er god på området. Der er stadig større potentiale, og det er kun 50 procent af vores elever, der gennemfører grundforløb to og får en ansættelse. Det vi siger til kommunerne er, at vi har et større potentiale. Ditte kommer fra Kolding og er ansat i en anden kommune, end hvor hun bor, forklarer Jacob Bro.

SOSU-direktøren er bekymret for fremtiden og fremhæver, at de nuværende udfordringer med at skaffe nok praktikpladser kan få alvorlige konsekvenser for arbejdsmarkedet inden for pædagogik og social- og sundhedssektoren. Han understreger, at uden tilstrækkelige praktikpladser vil mange elever ikke kunne færdiggøre deres uddannelse, hvilket vil forværre den allerede eksisterende mangel på kvalificeret arbejdskraft.

– Det er en stor procentsats, der ikke får en praktikplads. Ikke mindst taget i betragtning af, at vi har mangel på faglært personale. Fremtiden ser dyster ud på området, og lærepladserne hænger åbenbart ikke på træerne. Det er et felt, hvor det er ude af vores hænder at ansætte. Vi kan formidle kontakter, og gør det gerne, men lige her skal vi rykke sammen i bussen mellem kommunerne, skolen og eleverne, så vi ikke vil stå uden faglært arbejdskraft, siger Jacob Bro.

Ditte Olsen understreger vigtigheden af praktisk erfaring i uddannelsen af pædagogiske assistenter og forklarer, hvordan det reelle arbejde med børn adskiller sig markant fra de teoretiske øvelser i klasseværelset. Hun fremhæver, at det er gennem praktikken, at de studerende virkelig lærer at håndtere de udfordringer og situationer, de vil møde i deres fremtidige arbejde.

– Det skal være vigtigt at vide, hvad man skal gøre i en given situation med børnene på arbejdspladsen. Der ved de faglærte mere, da de har et grundlag for at vide via deres uddannelse. Derfor er det vigtigt, at der bliver uddannet flere faglærte. Den pædagogiske assistentuddannelse tager tre år, og på de tre år lærer man meget, det er ligeså lang tid som en gymnasial uddannelse, forklarer Ditte Olsen.

Ikke en kritik af de ufaglærte

Jacob Bro slutter af med at forklare, at ønsket om at have flere pædagogiske assistenter ikke er en kritik af de ufaglærte medarbejdere, men snarere et ønske om at løfte kvaliteten af det pædagogiske arbejde gennem bedre uddannelse og træning. Han fremhæver, at der er et klart behov for flere faglærte for at imødekomme de krav og udfordringer, der findes i de pædagogiske institutioner i dag.

– Ønsket om at få flere pædagogiske assistenter er ikke en kritik af de ufaglærte. De gør det så godt, de kan, men det er et ønske om at løfte kvaliteten. For et års tid siden kom der en evaluering, der ikke var særlig flot, og en af udfordringerne var ufaglært arbejde, og en af løsningerne sidder her i form af Ditte. Hun er i gang med at uddanne sig til pædagogisk assistent, og eleverne er derude, siger Jacob Bro.

Ditte Olsen tilføjer, at den praktiske erfaring er uvurderlig og spiller en afgørende rolle i uddannelsen af pædagogiske assistenter. Hun pointerer, at det er gennem praktikken, at de studerende virkelig får mulighed for at omsætte deres teoretiske viden til praksis og lære at håndtere de udfordringer, de vil møde i deres daglige arbejde.

– Man bliver meget bedre rustet af at være ude i virkeligheden frem for at lave skuespil her på skolen, hvor vi selv skal forestille at være børn nogle gange, når vi øver os. Det er lidt svært. Der er forskel på, at en klassekammerat leger en lille baby eller om man prøver det i virkeligheden med en baby ude i praktik. På den måde kan man ikke simulere virkeligheden, siger Ditte Olsen.