Fredericia Kommune står over for en betydelig udfordring med det stigende sygefravær blandt pædagoger. Cecilie Roed Schultz (Ø), næstformand i Børne- og Skoleudvalget, deler sin indsigt og tanker om årsagerne til problemet samt de løsninger, der kan implementeres for at håndtere det.

Cecilie Roed Schultz påpeger, at det stigende sygefravær blandt pædagoger kan skyldes flere forskellige faktorer, herunder den øgede smittefare ved arbejde med børn:

. Der kan være mange årsager til det stigende sygefravær. Når man arbejder tæt på mennesker, er der smittefare, og vi ved godt, når man arbejder med børn, at der kan være mange smittekilder. Er man ved at blive syg, så skal man være opmærksom. Så det er naturligt, at der er et billede af sygefraværet er mere højt i den gruppe. Derfor er det klart, at der er flere sygedage end normalt, siger hun.

Cecilie Roed Schultz fremhæver, at der er en vedvarende indsats for at nedbringe sygefraværet blandt pædagoger og andre offentligt ansatte:

– Jeg oplever, at der er stor fokus på at nedbringe sygefraværet, det ligger mange meget på sinde, så det har været kontinuerligt i fokus. Det har særligt været plejen, der er debatteret, hvor fraværet er højere. Det er altid noget, man ønsker er så lavt som muligt. Det farlige er ikke influenzaen, men det at nogen bliver væk på grund af, at de ikke kan overskue det eller bliver langtidssygemeldt. Der har vi et kæmpe ansvar i forhold til dette, forklarer Schultz.

Cecilie Roed Schultz understreger vigtigheden af at se på mønstrene i sygefraværet frem for blot at tælle antallet af sygedage. Hun forklarer, at det er afgørende at forstå, hvorfor fraværet opstår, og hvordan det fordeler sig over tid:

– Det interessante er ikke antal dage, men mønstrene som lederne på området kigger ind i, hvis nogen har mønstre i fraværet. Det er ikke noget, vi får henvendelser omkring, og der kan godt være noget i den enkelte institution, men jeg forventer, at lederen tager sig af det, og vi præsenteres ikke for mønstre hos enkeltmedarbejdere med bekymrende fravær. Så detaljeret er vi ikke inde i det. Så længe det er inden for normalen, vil jeg ikke gå ud og gøre et nummer ud af det og bakke lederne op, slutter Cecilie Roed Schultz.

Sygefraværsudviklingen i Fredericia fra 2019 til 2023

Udviklingen i sygefraværet blandt pædagoger i Fredericia har været markant fra 2019 til 2023. I 2019 var det gennemsnitlige sygefravær på 13,62 dage. Dette tal steg dramatisk til 20,10 dage i 2022, et år præget af pandemiens eftervirkninger og øget arbejdspres. I 2023 faldt sygefraværet lidt til 16,80 dage, men det er stadig væsentligt højere end niveauet i 2019.