Onsdag den 22. november blev første del af Operation X – Hestemilliardærens hemmeligheder sendt på TV2 efter domstolenes afgørelse om, at programmets skjulte optagelser er i offentlighedens interesse vedrørende dyreetik og dyrevelfærd. Dokumentaren viser via skjulte optagelser, hvordan nogle heste trænes, hvilket har affødt voldsom bekymring og en kraftig opfordring fra Den Danske Dyrlægeforening til selvransagelse i hestebranchen. Alle aktører i branchen har et ansvar for at sikre god hestevelfærd.

Den Danske Dyrlægeforening, der blandt andet repræsenterer danske hestedyrlæger, tager kraftigt afstand fra enhver form for ridning, hvor heste lider fysisk eller psykisk overlast, hvor udstyr giver anledning til sår, samt hvor forkert anvendelse af hjælpemidler påfører hesten ubehag under tvang.

Ginnie Holmes Hørning, formand for DDDs Faggruppe Heste, udtaler:

– Det er uacceptabelt, at heste lider fysisk og psykisk overlast som følge af træning.

Dyrlægeforeningens opgave er at støtte dyrlægernes virke, og det er afgørende, at branchen er åben for de forbedringer, som dyrlægerne peger på.

– Som dyrlæger skal vi agere som hestenes advokater, når det kommer til faglige spørgsmål om hestenes sundhed og velfærd, påpeger Ginnie Holmes Hørning.

– Det er vigtigt for os som en forening at sende et signal til hestedyrlægerne om, at vi støtter dem i deres virke for at varetage hestenes tarv – uanset om der er tale om heste på elite- eller hobbyniveau. Dyrlægerne opfordres til tydeligt at sige fra, hvis de oplever kompromitteret hestevelfærd.

Udover de tydelige problemer som følge af uhensigtsmæssig træning, understreger Den Danske Dyrlægeforening vigtigheden af at fokusere på de mere subtile belastninger af hestene.

– Ud over åbenlys forkert brug af hjælpemidler er der også brug for selvransagelse i hestebranchen om de metoder, der anvendes og som kompromitterer hestens normale fysiologi, siger Ginnie Hørning.

Her tænker hun fx på brugen af såkaldt rollkur, hvor hesten tvinges til at gå unaturligt lavt med hoved og hals under træning.

– Her har vi som dyrlæger en vigtig rolle i at italesætte dette og hjælpe branchen til at hestens velfærd har højeste prioritet. Vores klare forventninger er, at den aktuelle opmærksomhed fra offentligheden og rapporten fra Det Dyreetiske Råd, der blev udsendt tidligere på året, vil åbne op for en positiv udvikling i branchen. Hestebranchen har siden rapportens udgivelse mødtes regelmæssigt i Hestevelfærdsforum, hvor de rejste problemstillinger drøftes.