Hvis man gennemfører Liberal Alliances spareforslag i den offentlige sektor, svarer det til, at der i perioden 2026-2030 skal spares 30.000 offentligt ansatte væk, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). I samme periode øges medarbejderbehovet som følge af aldrende befolkning. Dermed efterlader Liberal Alliances politik et samlet gab på 39.000 medarbejdere.

Liberal Alliance har meldt ud, at partiet vil spare 18 milliarder kroner på administration i den offentlige sektor og på kommunale serviceniveauer i næste valgperiode.

Hvis partiet samtidig dækker det såkaldt demografiske træk, betyder det en reduktion i budgettet på i alt 5 milliarder kroner fra 2026 til 2030.

Det svarer til, at der bliver cirka 30.000 færre offentligt ansatte i perioden 2026-2030.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Finansministeriet.

Liberal Alliance har meldt ud, at partiet ikke længere vil indføre en 10-procents-besparelse på den offentlige sektor over en 13-årig periode, som det fremgik af partiets 2035-plan. En sådan besparelse havde over en fireårig periode betydet en nedskæring på cirka 19 milliarder kroner.

I stedet vil partiet nu indføre et andet sparekrav på administration og på kommunale serviceniveauer for et beløb i størrelsesordenen 18 milliarder kroner. Dermed lægges der op til besparelser i samme størrelsesorden som i partiets 2035-plan.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet på konsekvenserne af en nedskæring på 18 milliarder kroner i perioden 2026-2030.

– Det er blevet udlagt sådan, at Liberal Alliance har foretaget et kursskifte i partiets økonomiske politik. Men ser man på de nye meldinger, er det reelt den samme politik, som partiet præsenterede i sin tidligere plan. Det er kun tidshorisonten, der har flyttet sig, siger Gustav Elias Dahl, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Partiet vil stadig gennemføre store skattelempelser, der primært kommer de rigeste danskere til gode, og partiet vil skære kraftigt i den offentlige sektor, siger Gustav Elias Dahl.

I AE’s beregninger forudsættes, at det demografiske træk på 13 milliarder kroner for perioden dækkes, og at budgettet dermed reduceres med i alt 5 milliarder kroner.

Demografisk pres medfører øget behov for medarbejdere

Ved at følge det fulde demografiske træk sikres det, at medarbejdernormeringerne i velfærden holdes uændret over tid. I årene 2026-2030 er der et betydeligt demografisk pres, som betyder, at der skal ansættes flere medarbejdere for at opretholde uændrede medarbejdernormeringer. I årene 2026-2030 kommer der for eksempel 65.000 flere personer over 80 år.

Følger man det fulde demografiske træk, svarer det til en vækst i den offentlige beskæftigelse på cirka 9.000 personer for perioden 2026-2030. Dermed er der et gab på 39.000 medarbejdere, når Liberal Alliances politik sammenlignes med det neutrale udgiftsbehov for perioden.