Hvis forhandlerne ved trepart overser rengørings- og serviceassistenter, så er det på grænsen til hykleri, siger 3F’s forbundsformand Henning Overgaard.

Regeringen har i dag indkaldt til trepartsforhandlinger om lønløft i den offentlige sektor, men nævner desværre ikke rengøringsassistenterne eller serviceassistenterne, selv om ordentlig rengøring er fundamentet for hele aktiviteten i den offentlige sektor.

Under Corona-krisen var rengøringsassistenterne samfundets helte, når de gik på arbejde og sørgede for, at de offentlige kontorer var rengjorte, så Corona-smitten ikke bredte sig mere end højst nødvendigt.

Men tre år er længe siden. Nu er rengøringsassistenterne helt glemt i regeringens løn-udspil, der i stedet fokuserer på mere i løn til sygeplejersker, social- og sundheds assistenter, pædagoger og fængselsbetjente.

  • -Jeg er forundret og ærgerlig, siger Lydia Callesen, der er formand for 3F’s offentlige gruppe, som organiserer omkring 8.000 rengøringsassistenten i den offentlige sektor.
  • Hvis man kigger på lønstrukturkomitéens rapport, så viser den, at mange af vores medlemmer halter bagefter på løn. Derfor ærgrer det mig, at regeringen ikke kigger den vej. Ordentlig rengøring er jo fundamentet for hele aktiviteten i den offentlige sektor, og det mener jeg bør afspejles i de kommende forhandlinger, siger Lydia Callesen.
  • -Vi hører, at regeringen taler om lokal løn som et redskab til rekruttering. Lokal løn fungerer ikke lige godt alle steder, så vi ser gerne en bedre lokal løn, for eksempel til vores rengøringsassistenter. Men hvis lokal løn bliver til, at arbejdsgiverne bare uddeler der, hvor de ser behovene, så tror jeg ikke på det, siger Lydia Callesen.

3F’s forbundsformand Henning Overgaard siger:

  • -I alle de år, jeg har været i 3F, har vi altid talt om vores rengøringsassistenter og serviceassistenter, men det er en svær dagsorden at komme igennem med. Der er rigtig mange, der ikke kigger på vores rengøringsassistenter og serviceassistenter som et fag, siger Henning Overgaard, der håber, regeringen kommer på bedre tanker.
  • -Vi går naturligvis konstruktivt til forhandlingerne og er nysgerrige på hvad regeringen konkret gerne vil. Vi vil spille ind med at regeringen – og især de mennesker på lønmodtagersiden, der skal sidde og forhandle – bør kigge nærmere ind i lønstrukturkomitéens rapport. Jeg håber, at de kommende trepartsforhandlinger vil betyde øget fokus ligeløn og ordentlig løn til de lavest lønnede, siger Henning Overgaard.
  • Hvis forhandlerne ved trepart overser rengørings- og serviceassistenter, så er det på grænsen til hykleri, da netop ligeløn og kvindefag har været hovedargument for lønstrukturkomitéen. Hvis man hæver lønniveauet for kun nogle faggrupper og ikke alle lavtlønnede, så skaber man mere ulighed i den offentlige sektor, hvilket jeg er stærk modstander af, siger 3F’s forbundsformand.