Tag: Skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse har med stor sandsynlighed øget børns fysiske aktivitet i skoletiden