Tag: Sæt strøm til fødevareindustrien og skær 1 mio. ton af Danmarks CO2-udledning