Uddannelse

Uddannelse

Interessen for pædagoguddannelsen fortsætter med at falde. Der er brug for en styrket og mere prestigefuld uddannelse for at sikre en høj faglig kvalitet i daginstitutioner og fritidsinstitutioner. Pædagoguddannelsen kan ikke tiltrække de studerende, der er brug for, før uddannelsen får et længe ventet fagligt og økonomisk løft.  Så klar er meldingen fra BUPL-formand Elisa Rimpler, efter at ansøgningsfristen til de...
De foreløbige tal tegner en stor interesse i at søge ind på SDU’s uddannelsestilbud. yddansk Universitet kan igen i år glæde sig over en flot søgning til bachelor- og professionsbacheloruddannelserne. Det viser de foreløbige data, efter at fristen for at søge ind på en videregående uddannelse udløb den 5. juli kl. 12. De foreløbige tal indikerer, at antallet af ansøgninger...
En ny analyse viser, at næsten hver femte nyuddannede lærer har forladt folkeskolen tre år efter ansættelsen. Tallene fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd baseret på Danmarks Statistiks registre afslører, at 19,3% af de nyuddannede lærere fra 2018-årgangen ikke længere er i folkeskolen efter tre år, og knap 24% har forladt efter fem år. Analysen peger på udfordringer med at fastholde lærere,...
På en dag, hvor tordenskyer truede udenfor, fyldtes gymnastiksalen på Fredericia Gymnasium med lys og magi, da årets afgangselever modtog deres eksamensbeviser. Det var en dag præget af følelsesmæssige taler, smukke sange og fælles oplevelser, som vil blive husket af både studenter, pårørende og ansatte. Ceremonien begyndte med fællessangen "Danmark, nu blunder den lyse nat", som skabte en stemningsfuld og...
Amalie Wichmann Skafte blev årets første student på Gymnasiet HTX Lillebælt. Når festlighederne har lagt sig, håber hun at komme ind på medicinstudiet i Aalborg, som hun har søgt ind på. Familien stod klar, og det samme gjorde flere venner. De ventede alle på, at klokken blev 10:30. De havde taget opstilling ved bordene lige efter indgangen til HTX-bygningen på...
For første gang nogensinde er en smed uddannet med EUX fra erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding, og Niklas Pedersen fra Vejen klarede tilmed både svendeprøve og studentereksamen på samme dag. Onsdag var alt andet end almindelig for Niklas Pedersen fra erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding. Om formiddagen var han til svendeprøve i smedeværkstedet - hvor svendebrevet kom i hus - og hen på...
Erhvervsuddannelserne skal styrkes til at uddanne faglærte med de rette kompetencer til den grønne omstilling. Det mener regeringen og Folketingets partier, der har indgået en aftale, der blandt andet afsætter midler til tidssvarende udstyr og grønne lærerkompetencer på erhvervsuddannelserne. Hvis vi skal i mål med et grønnere Danmark, kræver det dygtige faglærte med de kompetencer og færdigheder, som efterspørges på...
Der er fortsat færre studenter, som vælger at læse videre direkte efter, at de har fået deres studenterhue. I 2023 var det 11 pct. af gymnasieeleverne, som var i gang med en ny uddannelse tre måneder efter afsluttet studentereksamen.  ette tal er rekordlavt for opgørelsesperioden. Sammenlignet med årgangen af studerende, der læste videre direkte efter gymnasiet for ti år siden,...
Der er mandag den 27. maj 2024 givet håndslag på en styrket indsats imellem Kolding Kommune og Syddansk Universitet i arbejdet med at udvikle hele byen og det lokale arbejdsmarked samt gøre SDU’s campus til et endnu mere attraktivt sted at studere. Syddansk Universitet og Kolding Kommune sætter skub i den fælles ambition om at understøtte Kolding som en attraktiv...
3F foreslår, at de tre nye klimaerhvervsskoler etableres som åbne skoler, hvor også elever fra andre skoler kan komme og nyde godt af alt det nyeste og bedst inden for deres fagområde. Regeringens udspil om erhvervsskolerne ligger tæt op ad de ønsker, som 3F har på erhvervsskoleområdet. Det siger forbundssekretær i 3F, Søren Heisel, i en kommentar til dagens udspil...