Samfund

Samfund

Lokale ildsjæle fordelt over hele landet får nu 15 millioner kroner i støtte til at realisere i alt 17 projekter som del af Realdanias Underværkerkampagne. Det gælder blandt andet tre frivillige fællesskaber fra trekantområdet, der nu har fået støtte til projekter i en gammel stationsbygning i Taulov, et ungehus i Kolding og en aktivitetsbro ved havnen i Lillebælt. I Taulov...
Karin B. Nissen er Privat Socialrådgiver med speciale indenfor handicap og psykiatri. Hun er forfatter til bogen "Systemstress - ". Bogen handler om den stress, som det offentlige og private behandlersystems sagsbehandling i stadig stigende grad udsætter patienter og pårørende for. AVISEN.NU har derfor taget kontakt til Karin for et interview. Det blev til en længere samtale om hendes tanker og idéer om systemstress, når systemerne stresser dig, både som patient og pårørende. Karin gør status på området i dag, og kommer ind på hvilke løsninger, hun ser på området.
Lige fordeling af intensiv undervisning rammer skævt, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Folkeskoleaftalen tager nemlig ikke højde for store geografiske forskelle, hvilket betyder at en skole i Gentofte får lige så meget hjælp som en skole på Lolland. Politikerne rammer skævt ved at fordele midler målrettet de mest udfordrede elever lige ud over landets skoler. Det viser ny analyse fra...
I dag blev Royal Side Run afholdt på Landsoldatpladsen i Fredericia under strålende solskin. Deltagerne strømmede til fra væresteder over hele landet for at nyde en dag fyldt med løb og fællesskab. Løbet stod Landsforeningen af Væresteder for i samarbejde med Fredericia Kommune. Peder Tind (V), formand for Kultur- og Idrætsudvalget, åbnede løbet med en tale inden, at han selv...
Synshandicappedes Motionsfond uddeler i år 123.000 kroner fordelt på 15 legater, Synshandicappedes Motionsfond har siden 2013 hvert år uddelt midler til blinde og svagsynede motionister. 19. maj 2024 får 15 legatmodtagere overrakt støtte til en værdi af 123.000 kroner. Én af årets legatmodtagerne er Bertha, som ud over sit synshandicap er yderligere begrænset fysisk efter et sclerose attack. Det har dog...
Flere forskere peger på at kun ca. 25% af alle udarbejdede visioner bliver til noget i virkeligheden, hvorimod resten dør ud og glemmes uden succesfulde resultater. Så hvad er det, man skal være særligt opmærksom på, for at visioner reelt bliver til virkelighed og får den succes, som både ønskes og forventes? Ja, det kigger jeg nærmere på i denne 8. artikel, der afrunder artikelserien om ”Derfor er visioner stadig vigtige”. Jeg gør det ud fra egne erfaringer og observationer, og naturligvis de syv forudgående artikler om emnet, samt de tanker og idéer, der udfolder sig fra mit samarbejde med tidligere borgmester Uffe Steiner Jensen omkring Det Ønskede Samfund m.v. I artiklen peges der på særligt fire forhold, som vigtige for at kunne virkeliggøre en succesfuld vision.
Når en virksomheds, en forenings eller et samfunds vision er på plads kommer turen til strategien og handleplanerne. For hvordan når vi vores vision? Eller i det mindste hvordan kommer vi tættest muligt på virkeliggørelsen af vores vision? Det handler denne 7. artikel om i serien om ”Derfor er visioner stadig vigtige”. Det er strategien og de tilhørende handleplaner, der forbinder visionen med det sted, hvor vi står i dag. Det er strategien, som viser vejen frem mod visionen, og det er Handleplanerne, der skal trække os henimod den uimodståelige vision, som vi i fællesskab har formuleret, forbundet og forpligtet os til.
I artikelserien om ”Derfor er visioner stadig vigtige” er vi kommet til selve udformningen af de visioner og indholdet af de visioner, som vi sætter os får at virkeliggøre. Behovet for en personlig, en forenings- og forretningsmæssig, og ikke mindst en samfundsmæssig vision dukker ofte op, når den mangler, eller måske for sent når vi oplever dybe kriser omkring os, som Ukraine-krisen er et forfærdeligt eksempel på. Gennem de første fem artikler i serien har jeg søgt at skabe fundamentet for formuleringen af selve visionen. I denne artikel kommer derfor først et kort resumé af fundamentet, inden jeg sætter fokus på visionernes indhold.
En befolkningsprognose, som Vejle Kommune har lavet, viser, at de forventer en tilvækst på 8,6 procent for perioden 2024-2034. Vejle Kommune oplyser, at befolkningsprognosen er central i forbindelse med budgetstrategi 2025-2032, hvor den i udgangspunktet er for kapacitetsanalyser på anlægsområdet, som er udarbejdet af forvaltningen. Prognosen tager højde for, at stigende renter og høje råvarepriser lægger en dæmper på eventuelle byggeaktiviteter....
Hvis ikke den rette lederstil er på plads, og lederstilen ikke udfoldes 100 %, så falder selv den bedste vision hurtigt til jorden og forbliver kun flotte ord på papir, uden mening, indhold og betydning for fremtiden. Indtil nu har jeg i artikelserien ”Derfor er visioner stadig vigtige” skrevet om, hvorfor visionen er vigtig, om vores identitet – hvem vi er, om menneskers syn på verden, og om vores værdier, etik og adfærd.  Den visions-nære lederstil gennemsyres af et dagligt fokus på både at skabe, fastholde og udvikle den røde tråd mellem organisationens identitet og mission (opgave), organisationens syn på verden, organisationens værdier, etik og adfærd, selve visionen, samt de heraf udledte strategier og konkrete handlinger.