Økonomi

Økonomi

Karnov Group overtager Schultz’ juridiske indholdsforretning og kundekontrakter på området for at styrke sin satsning på AI-løsninger. Med salget ønsker Schultz at styrke sin kerneforretning inden for digitalisering af velfærdsområdet. Lovfagligheden lever videre i Schultz, hvor virksomheden vil vækste forretningen i den offentlige sektor både organisk og via opkøb. I et marked med øget konkurrence, hvor lovinformation bliver mere komplekst,...
Med virkning fra den 7. juni 2024 nedsætter Nationalbanken sine vigtigste rentesatser med 0,25 procentpoint. Ændringerne omfatter foliorenten, renten på indskudsbeviser, udlånsrenten og diskontoen. Denne rentenedsættelse er et direkte resultat af Den Europæiske Centralbanks (ECB) beslutning om at reducere sin toneangivende pengepolitiske rente, renten på indlånsfaciliteten, med samme procentdel. På denne måde opretholdes det pengepolitiske rentespænd mellem Nationalbanken og ECB...
Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag besluttet at sænke renterne med 25 basispoint på sit junimøde, hvilket var bredt forventet af analytikere. ECB har reduceret sin primære refinansieringsrente til 4,25%, marginale udlånsrente til 4,50%, og indlånsrente til 3,75%, med virkning fra 12. juni 2024. Dette er den første sænkning siden marts 2016 for både den primære refinansieringsrente og marginale...
Færre børn og mere international arbejdskraft øger råderummet, mens flere ældre begrænser det lidt, så samlet set stiger det frie råderum til over 20 mia. kr. frem mod 2030, viser beregninger fra Dansk Industri. Der vil blive født færre børn i de kommende år, viser en ny befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Det betyder samtidig, at finansminister Nicolai Wammen for anden...
Der er brug for, at vi begynder at prioritere anderledes i den offentlige sektor, lyder det fra KL’s administrerende direktør Kristian Vendelbo i en kommentar til Det Økonomiske Råds nyeste rapport. I sin nyeste rapport lægger Det Økonomiske Råd op til, at der bør føres en strammere finanspolitik – også strammere end regeringen lægger op til – og at økonomiaftalerne...
Den stigende ulighed i indkomster er især drevet af formueindkomst, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Formuerne er nemlig i høj grad koncentreret i toppen, hvor for eksempel den rigeste procent ejer en fjerdedel af danskernes samlede nettoformue. Analysen er en del den årlige temapublikation ”Fordeling & Levevilkår”. Skæv fordeling af formuer er en ulighedsmotor, viser ny temapublikation om ulighed...
Regeringen opjusterer det økonomiske råderum med mere end 11 milliarder kroner. De penge bør bruges på at indhente underskuddet på velfærden, mener FOA. Det økonomiske råderum bliver ved med at vokse. Denne gang har regeringens økonomer opjusteret det finanspolitiske råderum med 11.25 mia. kr. Dermed er det finanspolitiske råderum frem mod 2030 opgjort til næsten 58 mia. kr. i 2030....
I morgen fredag markerer en betydelig dag for næsten fire millioner danskere, da Skattestyrelsen begynder udbetalingen af knap 25,7 milliarder kroner i overskydende skat. Dette sker efter konstateringen af, at fire ud af fem borgere har betalt for meget i skat i 2023. For mange danskere betyder det en velkommen indsprøjtning af kontanter lige ind på deres bankkonti. Skattestyrelsen har...
Den Europæiske Centralbank (ECB) annoncerede i dag, at den vil fastholde sine tre nøglerenter uændrede, i tråd med Styrelsesrådets forventninger til inflationsudsigterne på mellemlang sigt. Ifølge de seneste data fortsætter inflationen med at aftage, primært på grund af reducerede prisstigninger på fødevarer og varer. Derudover viser indikatorer for den underliggende inflation tegn på aftagelse, ligesom lønvæksten aftager gradvist, og...
I øjeblikket er der mange danskere, som er i kø for at kigge på deres årsopgørelse og for at se, om det er de positive eller negative tal man finder. Skattestyrelsen meddeler, at næsten 300.000 danskere allerede har besøgt hjemmesiden for at gøre netop dette.  For dem, der venter på deres tur, anbefalede Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom ved Nordea, i et...