Natur

Natur

Jørgen Krogh Møller har observeret bjørneklo langs stien mod Hyby Strand i Fredericia. Han kræver, at Fredericia Kommune tager affære og fjerner det. Jørgen fortæller, at han tidligere har gjort opmærksom på problemet, men uden held. Borgeren Jørgen Krogh Møller har gjort en bekymrende opdagelse langs stien ved stranden, der fører ud mod Hyby Strand. Han har bemærket forekomsten af...
Der er tusindvis af ulovlige skilte, bomme, hegn, kæder og låger, som forhindrer vores adgang til naturen. Nogle er lovlige - mange er det ikke. Friluftsrådets kampagne Gå Nye Veje har fået mere end tusind danskere til at indberette barrierer, de møder i naturen. Skræmmeskilte er hovedproblemet i de 870 adgangssager, som Friluftsrådet har sendt videre til behandling i...
I Naturpark Lillebælt er der stadig en tæt bestand af marsvin, selvom optællinger viser en tilbagegang samlet set i de indre danske farvande. Naturparken og Miljøstyrelsen opfordrer til ansvarlig sejlads, så hvalerne ikke forstyrres af bådene - især her i sommeren, hvor marsvinene også har unger. Tag hensyn når du sejler med din båd Det er sommer og mange skal måske...
I Fredericia og resten af Syddanmark blomstrer biodiversiteten snart endnu mere. Med støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje, som i alt uddeler 62,4 millioner kroner til projekter over hele landet, får 20 grønne og et enkelt blåt projekt nyt liv. Et af de mest spændende initiativer finder sted i kanalbyen ved Fredericia Havn, hvor en ny bro bliver centrum...
Nu er projekter i den første Grøn Pulje godkendt. Når der i de kommende år etableres solceller og vindmøller andre steder i kommunen, kan lokalområderne søge projektmidler fra nye Grønne Puljer. I alt 8 ansøgere, som er naboer til solcelleanlægget mellem motorvejen og landevejen ved Vanghavevej i Nørre Aaby, har søgt om projektmidler fra Grøn Pulje. På byrådsmødet mandag den...
Gennem de seneste år har der verseret flere udsagn, der påstår, at ålegræs tilbageholder store mængder kulstof og dermed har en afgørende rolle for CO2 balancen og klimaet. Denne myte er nu helt aflivet af en række centrale danske havforskere, der netop har afholdt en konsensuskonference om emnet. Otteogtyve danske forskere og administratorer, der arbejder med tang (store alger), ålegræs...
Skovens Dag i Trelde blev en mindeværdig begivenhed for deltagere i alle aldre. Med en række veltilrettelagte og engagerende aktiviteter satte dagen fokus på naturens skønhed og betydning. Fra træfældning til fiskeri og træsnitning tilbød dagen en unik mulighed for at opleve og lære om naturen på en praktisk og underholdende måde. Søndag bød på Skovens Dag, hvor mange familier...
Fredericia Kommune sigter mod at være verdensførende inden for grønne løsninger. Dette gælder også for affaldssortering, hvor ny teknologi ved hjælp af kunstig intelligens (AI) skal bidrage til korrekt sortering og dermed øget genanvendelse. Fredag den 10. maj blev dette ambition løftet et skridt nærmere virkelighed, da kommunens nye sorteringsrobot blev præsenteret ved en demonstration på genbrugspladsen i samarbejde...
Op mod 240.000 danskere var for nylig på skraldejagt i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforening årlige affaldsindsamling. Samlet set blev der fjernet mere end 100 ton affald fra natur, gader og veje – heriblandt tusindvis af de små hvide snus- og nikotinposer. Frivillige danskere landet over gav for to uger siden naturen, gader og stræder en veritabel forårsrengøring, da børn og...
Når man i de kommende dage kører på landevejene i Kolding, Fredericia og Middelfart, vil man kunne se nye brune hovedvejsskilte, der henviser til Naturpark Lillebælt. Der er planlagt flere skilte, så endnu flere mennesker bliver opmærksomme på de værdier, naturparkerne tilfører lokalområdet. 6 skilte nu, men flere er på vej I første omgang opsættes der seks skilte i naturparkens kommuner:...