Miljø

Efter der i oktober sidste år blev indført nye skærpede miljøzoner i fem af landets største kommuner, er der blevet uddelt over 10.000 bøder til bilister, der har overtrådt reglerne. Det viser nye tal, som Miljøministeriet har udleveret til Gjensidige. Samtidig viser en ny undersøgelse pæn opbakning til loven. Nye skærpede miljøzonekrav førte 1. oktober sidste år til, at det...
Jordskredet ved Randers er ved at stabilisere sig, og jordskredet risikerer ikke længere at påvirke beboelseshuse i Ølst. Det viser en ny rapport fra GEUS, som Miljøstyrelsen har bestilt. Jordskredets aftagende bevægelser i løbet af januar og februar 2024 tyder på, at det er ved at stabilisere sig. Det konkluderer en rapport fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og...
I dag åbner årets ansøgningsrunde til Klima-lavbundsordningen med en pulje på mere end 600 mio. kr. til gavn for klima, natur og vandmiljø. Puljen rækker til lavbundsprojekter svarende til op mod 5.000 hektar landet over. Det er ambitionen i Landbrugsaftalen fra oktober 2021, at 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer skal tages ud af produktion frem mod 2030. Det er ét...