Justits

Retssagen mod den tidligere chef for FE, Lars Findsen, har indtil videre været omgæret med adskillige problemer for det danske retssystem. Herunder blandt andet hvordan forsvarsadvokaterne omgås fortrolige oplysninger, der vedrører landets sikkerhed. Højsteret har nu afgjort en af tvisterne. Formanden for Advokatrådet, Martin Lavesen, kalder afgørelsen principiel. Den omhandler i hvilket omfang forsvarsadvokaterne er underlagt statens sikkerhedscikulære, når de...