Energi

Fredericia Byrådsmedlem og Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, Karsten Byrgesen, har i dag indtaget en ny rolle som medlem af energikoncernen EWII's repræsentantskab. Ved dagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev Byrgesen modtaget med klapsalver, da han officielt blev budt velkommen i sin nye stilling. Byrgesen udtrykte sin begejstring og stolthed over udnævnelsen: "Det er en stor ære at indtræde i energikoncernens repræsentantskab. I...
Danmarks undergrund er særligt velegnet til CO₂-lagring, som kan medvirke til at forhindre den globale opvarmning. Energistyrelsen har anbefalet klima-, energi- og forsyningsministeren at tildele tre tilladelser til efterforskning af CO2-lagring i undergrunden på land. Hvis nærmere undersøgelser viser, at undergrunden som ventet er velegnet til sikker lagring af CO2, kan rettighedshaverne senere søge om tilladelse til at påbegynde lagring. På...
Råolie skal erstattes med noget andet for at kunne producere fremtidens grønne brændstof til fly, skibe og en del af den tunge trafik. 10.000 tons råolie om dagen. Så meget bruger Crossbridge Energy A/S for at forsyne det danske marked med brændstoffer til transport, så folk kan komme på arbejde, i skole, til møder, få bragt varer ud og i...
I ”Danmarks globale klimapåvirkning – Global afrapportering 2024” analyseres det, hvordan Danmark påvirker udledningen af drivhusgasser uden for Danmark – både positivt og negativt. Rapporten opgør blandt andet klimaaftrykket fra danskernes forbrug til 64 millioner ton CO2e – 11 ton per dansker. Energistyrelsen udgiver i dag ”Danmarks globale klimapåvirkning – Global afrapportering 2024”, der blandt andet sætter tal på, hvad...
I en bemærkelsesværdig udvikling har Danmark nået en ny milepæl inden for vedvarende energi. I 2023 dækkede sol og vind en imponerende 64% af landets samlede elforbrug. Denne stigning markerer en betydelig forbedring sammenlignet med året før, hvor tallet lå på 60%. Denne positive tendens kan hovedsageligt tilskrives et boom i opførelsen af nye solcelleparker. Disse anlæg er blevet effektivt...
Der er udsigt til lave elpriser i julen. Flere timer i løbet af julenat forventes elprisen endda at blive negativ. De lave jule-elpriser hænger delvist sammen med det kraftige stormvejr. Danmarks største energiselskab, Andel Energi, vurderer, at priserne set over hele julen primært kommer til at ligge mellem 30 og 40 øre uden skatter og afgifter. I løbet af 2023...
Energikrise, høje energipriser og ny tarifering af transporten i elnettet har fået private forbrugere i Trekantområdet til at ændre elvaner. Især parcelhusejere har flyttet en del af deres forbrug væk fra ”kogespidsen” og i stedet til de billigere timer om natten. Det viser et udtræk fra TREFORs nye dataportal om elnettet i Trekantområdet. Især opladning af elbiler har fået parcelhusejere...
For at sikre strøm til alle kunder hurtigst muligt udførte TREFOR El-net en række midlertidige løsninger efter stormfloden i oktober. De løsninger skal skiftes til permanente, og samtidig kan der dukke følgeskader op på elnettet, der har været ramt af saltvand. TREFOR El-net undersøger, hvordan elnettet fremover kan sikres bedre mod klimaforandringer og voldsomme naturhændelser. De 1550 adresser i TREFOR...
Energistyrelsen har truffet afgørelse i Power-to-X-udbuddet og kan nu pege på seks vinderprojekter. De seks vinderprojekter fordeler sig over fire forskellige virksomheder, der nu for alvor kan starte deres produktion af grøn brint i Danmark. Projektet i Fredericia bliver tildelt få midler fra den store puljer. Energistyrelsen kan nu løfte sløret for vinderne af det første Power-to-X-udbud (PtX-udbud) nogensinde. PtX...
Nye tal fra Energistyrelsen viser, at danskerne de seneste tre måneder reducerede el og gasforbruget med henholdsvis ni og syv procent i forhold til normalen. Energibesparelser er stadig afgørende for, at vi kommer gennem vinteren med energi nok til alle. September har indtil videre budt på mange varme og solrige dage. Alligevel kommer vi ikke uden om, at det snart...