Arbejdsmarkedet

I 2018 fik 1.180 nyuddannede lærere job i folkeskolen umiddelbart efter endt uddannelse. Tre år senere var kun 960 lærere fortsat i folkeskolen. Desuden forlader knap hver fjerde lærer folkeskolen inden for fem år. Dette er en stigning i forhold til tidligere årgange. Det svarer til, at næsten hver femte (19,3 procent) af de nyuddannede lærere havde forladt folkeskolen igen...
Ny analyse viser, at ældre strømmer ud af arbejdsmarkedet, og Dansk Industri kritiserer i skarpe vendinger politikerne for ikke at reformere de i alt fire tilbagetrækningsordninger - Grøn omstilling og bedre velfærd kræver arbejdskraft. Derfor er det trist, at politikerne ikke sætter sig sammen for at løse problemet med, at mange forlader arbejdsmarkedet for tidligt, siger Morten Høyer, politisk direktør...
De seneste fire år er sygefraværet blandt pædagoger vokset. Ny CEPOS-analyse viser i hvilke kommuner, der er flest sygedage blandt pædagoger I en ny analyse har CEPOS undersøgt sygefraværet blandt pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Analysen viser, at sygefraværet blandt pædagoger er vokset fra i gennemsnit 14,2 dage i 2020, til 18,6 dage i corona-året 2022 og til 16,9 dage...
Det er glædeligt, at regeringen nu vil styrke bekæmpelsen af social dumping. Alt for længe har kreative kriminelle haft frit spil til at fuske og udnytte udenlandske lønmodtagere. Det glæder 3F’s forbundsformand, Henning Overgaard, at beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, nu har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om en ny politisk aftale om social dumping. - Det er en god nyhed og ganske...

Ny rekord

0
I september 2023 var der 3.003.000 lønmodtagere i job. Det er 3.100 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,1 procent. Siden september 2022 er der dermed samlet set kommet 34.200 nye beskæftigede til. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.900 flere lønmodtagere fra august til september måned. I samme periode er der kommet 200...
”Vi skal ikke hjem, vi skal videre,” siger formanden for Byggegruppen i 3F, Claus von Elling, der vil have øget fokus på asbest herhjemme. Et flertal i Europa-Parlamentet har netop stemt ja til EU’s asbestreform, der blandt andet sænker grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet i EU-medlemslande fra de nuværende 100.000 fibre pr. kubikmeter til 2.000 over en periode på seks...
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af borgere på kontanthjælp i Danmark er faldet til det laveste niveau siden 2007. I andet kvartal af 2023 faldt antallet med 3.300 til 92.700, hvilket svarer til et fald på 3,4% i forhold til marts. Dette fald er del af en vedvarende trend, der har stået på siden sommeren 2015. Der...
Hver femte beskæftigede arbejder i et fag med lige kønsfordeling, hvilket er en fordobling fra 2010, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Dog er arbejdsmarkedet fortsat kønsopdelt for særligt faglærte og MVU’er. I 2010 arbejdede 10 procent af de beskæftigede i et fag med ligelig kønsfordeling. Det tal er steget til 21 procent i 2021. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens...
HK Privats sektorbestyrelse har på baggrund af weekendens overenskomstaftale mellem CO Industri og Dansk Industri enstemmigt besluttet at stemme ja til den 2-årige overenskomstaftale for industrien. HK Privats øverste myndighed, sektorbestyrelsen, har netop besluttet at stemme ja til industriforliget. - Samlet set står vi med et forlig med afgørende forbedringer på lønsedlen og en markant styrkelse af hele overenskomstsystemet. Det kan...
Dansk Metals hovedbestyrelse har mandag taget stilling til overenskomstforliget på industriens område. Medlemmerne anbefales at stemme ja, når det skal til urafstemning blandt medlemmerne. De ansatte i industrien kan se frem til at få markant mere i lønposen med den nye 2-årige overenskomstaftale. Det forventes, at lønmodtagerne inden for få år indhenter det, de har mistet ved den høje inflation....