Ældre

Det er glædeligt, at der fra politisk side nu er givet omkring 3,5 millioner kr. til at styrke faste teams i ældreplejen i Fredericia. Nødvendige midler, der skal bidrage til at styrke sikkerheden og trygheden for de ældre. Faste teams er både til gavn for de ældre og medarbejderne og deres arbejdsmiljø, og det burde i virkeligheden være en selvfølge.  Selvom der gennem længere tid har...
Regeringen og aftalepartierne bag ældrereformen har nu fordelt 376,1 millioner kroner til faste teams i ældreplejen. Formålet er at sikre, at ældre borgere møder kendte ansigter i deres eget hjem, hvilket kan forbedre både plejekvaliteten og arbejdsglæden blandt plejepersonalet. Midlerne er fordelt ud fra den demografiske sammensætning i kommunerne, så de tager højde for antallet af ældre. Fredericia Kommune...
Mere end hver fjerde medarbejder i ældreplejen har ikke en social- og sundhedsuddannelse, og der er ikke meget der tyder på, at andelen af ufaglærte på ældreområdet bliver mindre i fremtiden. Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen har undersøgt, hvem de ufaglærte er, hvordan de oplever at arbejde i ældreplejen og hvad der er vigtigt for at fastholde og...