Af gruppeformand for SF, Karina Lorentzen, Sindalvej 4, 6000 Kolding

Igen i dag, hvor det er international dag for afskaffelse af vold mod kvinder, er det værd at slå et slag for, at det skal stoppes – og krisecentrene skal styrkes. Når der hvert år er cirka 38.000 kvinder og 19.000 mænd, der udsættes for fysisk partnervold, og at mørketallet for psykisk vold antages at være mindst dobbelt så højt, så skal der gøres mere.

Lige nu risikerer vi, at den ambulante rådgivning bliver skåret væk på en række krisecentre. Derfor skal der findes penge til det. Ikke alle kvinder kan se sig selv på krisecentre, men de har alligevel brug for støtte og rådgivning for at forlade volden. Her er den ambulante rådgivning svaret.

På krisecenteret i Kolding, som dækker Syd- og Sønderjylland, har man årligt 60 kvinder igennem et forløb. Det er en indsats, der koster det samme som tre ugers sygedagpenge. Men hvor alternativet ikke mindst består i længere sygemelding, kommunale foranstaltninger eller træk på sundhedssystemet, virker dette som et lille beløb. For ikke at tale om de menneskelige omkostninger ved at lade være.

Derfor skal volden mod kvinder stoppes, og krisecentrene styrkes.