Senest fra 31. december 2022 er det et krav, at alle, der producerer erhvervsaffald – det er fx virksomheder, kommunale institutioner, storcentre og sportshaller – sorterer det affald, vi kender hjemmefra privaten som madrester, mælkekartoner og makreldåser. Produktionsaffald skal virksomheder også fortsat sortere. Kommunens opgave er at føre tilsyn, mens arbejdspladser m.fl. selv har ansvar for at leve op til loven og indføre affaldssortering.

Har du også undret dig over, at du sorterer mange forskellige typer affald derhjemme, men så snart du møder ind på arbejde, er der kun en enkelt skraldespand til det hele?

Så er du ikke alene med din undren – og fra nytår skal det være slut.

Som en del af visionen om en grøn affaldssektor fremsat af regeringen i juni 2020 skal alle i Danmark nemlig sortere såkaldt husholdningslignende affald. Sorteringen skal være den samme, uanset om man er derhjemme, i et storcenter, i børnehaven eller på arbejdspladsen.

Husholdningslignende affald er betegnelsen for 10 typer affald: mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

Foruden det husholdningslignende affald skal alle kommunale arbejdspladser og virksomheder fortsat sortere alle andre typer affald, der bliver skabt, fx porcelæn, elektronik, haveaffald, produktionsaffald osv.

De nye regler gælder fra den sidste dag i 2022, og det er ikke alle virksomheder, foreninger, skoler og kommunale institutioner, der er klar over, at loven også gælder for dem.

– Når jeg er på virksomhedsbesøg får jeg af og til spørgsmålet ’Er det ikke kommunens ansvar at få sat gang i affaldssorteringen?’. Til det må jeg svare ’Nej, det er din virksomheds ansvar’. Ligesom det er eget ansvar, at der er styr på regnskaber og arbejdsmiljø, er det også eget ansvar at have styr på sortering og bortskaffelse af affald, siger Mia Nymark Jespersen, ressourcekonsulent hos Redux – Affald og Genbrug i Kolding Kommune.

Redux – Affald og Genbrug har derfor orienteret alle kommunens godt 11.000 CVR-registrerede virksomheder med et E-boks-brev, mens kommunale institutioner har fået information på det kommunale intranet. I brevet kan man læse, at det kan være en god ide at få sat et system for sortering op i fx kantine og køkken eller på lager og kontor, inden alle går på juleferie.

Og for de virksomheder, skoler eller plejehjem, som ikke når i mål inden årsskiftet, er der hjælp at hente:

– Min kollega og jeg kommer meget gerne ud i både virksomheder og institutioner og vejleder om, hvad loven siger, men vi kan ikke hjælpe med, hvor store beholdere der vil fungere det enkelte sted, eller hvem der skal komme og hente affaldet. Man skal selv en tur ud på det frie marked for at finde en godkendt, privat indsamler, der kan hente både husholdningslignende affald og eventuelt produktionsaffald. Flere af de godkendte indsamlere har i øvrigt dygtige konsulenter i huset, som også aflægger besøg for en snak om, hvordan affaldssorteringen bedst sættes op, og hvilke størrelser af beholdere der kan fungere, siger Mia Nymark Jespersen.

FAKTA

Hvem gælder reglerne for?
Erhvervsaffald dækker stort set alle, der ikke er en privat husholdning. Det vil blandt andre sige:

  • Virksomheder
  • Skoler, både offentlige og private
  • Institutioner, fx børnehaver og plejehjem, både offentlige og private
  • Storcentre
  • Foreninger og haller/sportsklubber

Erhverv skal både sortere affald fra produktionen, fx plast og pap ved indkøb af store partier varer, og som det nye fra 31. december 2022 skal det mere almindelige affald, som opstår hos personalet i løbet af arbejdsdagen, også sorteres som vi kender det hjemmefra.