I sidste uge kunne Fredericias havneselskab ADP A/S offentliggøre en milliardinvestering, som borgmester i Fredericia Kommune Steen Wrist kaldte en historisk nyhed. Netop den grønne omstilling i byen, hvor industrien tidligere var varemærket, er noget som erhvervslivet kvitterer for i den seneste klimamåling, hvor man springer fra en plads som nummer 70 til 38.

Erhvervslivet fremstiller og udvikler nødvendige løsninger til den grønne omstilling. Derfor er det helt centralt, at indsatsen for den grønne omstilling går hånd i hånd med bestræbelserne om at skabe vækst og arbejdspladser – blandt andet gennem dialog og partnerskaber samt kommunens arbejde med den grønne omstilling, siger Dansk Industri, og i Fredericia er man klar til den grønne omstilling.

Fredericia tager et stort spring i DIs undersøgelse indenfor den grønne omstilling, og det glæder Kristian Bendix Drejer, der tror, at man vil se endnu bedre tal i de kommende år.

– Der er ingen tvivl om, at Fredericia har høstet godt i de senere år, når det kommer til DI-målingerne. Placeringen i år kunne sagtens være bedre, og det vil vi da arbejde for hele tiden, at den bliver. Det glæder mig at se, at vi stiger inden for det område, der spørger til den grønne omstilling, siger Kristian Bendix Drejer og uddyber:

– De gode nyheder har også stået i kø den senere tid, og det er i særdeleshed glædeligt, at så mange aktører i Fredericia spiller sammen om den nye dagsorden, hvor bæredygtighed, klima og energi fylder mere og mere. Fredericia bliver en af de større lokationer i Danmark og Nordeuropa, når det kommer til at sætte turbo på den grønne omstilling, derfor glæder det mig, at der bliver kvitteret for dette i målingen.

Stort potentiale

Fredericia bliver arnestedet for den grønne omstilling, og vil komme til at spille en stor rolle i, at Danmark kan nå sine reduktionsmål i 2030 og 2050. Historisk har Fredericia haft et CO2-forbrug, der rakte udover kommunegrænsen, som befolkningsstørrelsen tilsiger byen. Nu gør Fredericia det modsatte og rydder op udover kommunegrænsen. Fredericia bliver en kæmpe bidragsyder i de nationale målsætninger, sagde borgmester Steen Wrist blandt andet i sidste uge, og glædede sig over, at en af synergieffekterne er nye arbejdspladser, men også, at nuværende arbejdspladser består. Erhvervsdirektøren ser det samme og hører det hos erhvervslivet.

– Vi har ramt et område og en række løsninger, der er banebrydende for den grønne omstilling, men også et område, der vil genere arbejdspladser, samtidig med, at Fredericia vil opleve en positiv vækst på flere parametre, fordi det er så centralt for den kommende udvikling i arbejdet med den grønne omstilling. Jeg er også sikker på, at vores virksomheder er med på denne rejse, og vil opleve, at det sætter dem og Fredericia på landkortet mange år frem, siger Drejer.

Byggesagstider koster for image

Erhvervsdirektøren er overordnet set ikke chokeret over faldet i DI-målingen, men slår fast, at man allerede er i gang med at arbejde med flere af de problemstillinger, målingen giver udtryk for. Han hæfter sig i undersøgelsen også ved, at virksomhederne peger på byggesagstiderne, som et af de større problemer, men det arbejder man allerede konstruktivt sammen med Fredericia Kommune om at gøre noget ved.

– Sagsbehandling, dialog, infrastruktur og skat er helt sikkert noget, som vi skal have diskuteret i vores daglige samarbejde med kommunen. Inden for infrastruktur er det eksempelvis nødvendigt, at vi snarest får sat skub i arbejdet med afkørsel 61. Og når vi snakker dialog skal vi sammen med kommunen styrke vores position som brobyggere, siger Kristian Bendix Drejer.

God dialog skal styrke område

Når det kommer til sagsbehandlingstider for byggesager, er Fredericia Kommune gået tilbage i målingen siden seneste undersøgelse. Men der er sat et større arbejde i gang for at forbedre de forhold.

– Jeg oplever heldigvis en god dialog med kommunens byggesagsafdeling, og jeg er sikker på, at vi nok skal rykke os på området. De er lydhøre overfor de ideer, vi kommer med, og vi er allerede i en rigtig god dialog, der bygger på åbenhed og ærlighed, siger Michael Kristensen, formand for Fredericia Håndværkerforening.

Læs hele undersøgelsen her