98 kommuner tilmeldte sig tidligere på året Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE Kommune. Nu er Middelfarts og Koldings fælles projekt udvalgt blandt de 10 bedste. I dag bliver det afgjort, hvem der løber med sejren.

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, glæder sig over, at Middelfart og Kolding er med i opløbet om at blive Danmarks vildeste kommune, der i dag klokken 15.30 får at vide om, man er vinderen.

– Det er en anerkendelse af den indsats, der er lavet gennem mange år. Vi har meldt Naturpark Lillebælt ind, som et projekt og eksempel på, hvordan man arbejder med natur og naturforbedringer i samarbejde med frivillige. Det er et projekt, der har involveret rigtig mange mennesker, og jeg tænker allerede, at vi er nået langt. Vi bliver anerkendt for vores arbejde, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Arbejdet med naturen sætter også fokus på livet i havet, siger Lundsfryd med henvisning til Naturpark Lillebælt, der vil være stedet for udvikling af et godt havmiljø i Danmark de kommende årtier.

– Konkurrencen kan være med til at sætte fokus på livet i havet. Når man taler om naturen og biodiversitet, taler man ofte om de ting, der sker på land. I vores tilfælde har vi nogle af de største naturværdier til havs. De er skjult for øjet, fordi værdierne er under havoverfladen, men her sætter man fokus på netop det liv, der er under overfalden, det tror jeg på er meget vigtigt, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Lundsfryd fortæller også, at Middelfart generelt har et stort fokus på klima, natur og bæredygtighed. En retning for kommunen, som man vil se fortsætte i mange år af den simple grund, at det er strengt nødvendigt.

– Jeg synes, at vi har et stort fokus på det område, i øvrigt over mange år. Vi har gennemført mange store naturprojekter, blandt andet ved Ejby Mose, som blev igangsat i 2012. Her har vi samarbejdet med mange lodsejere om at skabe mere og vildere natur. Det har vi også gjort omkring Strib Mose. I 2016 købte vi Faurby Skov for at omlægge området til ren natur og friluftsaktiviteter. Vi har Hindsgavlhalvøen, hvor vi løbende udvikler et stort område i naturens tegn, vi har etableret et naturcenter og ansat en naturvejleder, så det er en indsats, vi har arbejdet meget på løbende, siger borgmesteren, der glæder sig over konkurrencen på Danmarks og naturens vegne.

– Det er godt, at man laver sådan en konkurrence, både for kommunerne, men også for borgerne. Jeg oplever, at mange borgere arbejder med, hvordan de kan gøre en indsats i deres egne haver og lignende. Det er super godt, og det er en meget vigtig problemstilling i en tid, hvor vi mister natur, som vi aldrig har gjort før i menneskets historie, siger han og slutter:

– Sidst vi mistede så meget jord var dengang, hvor dinosaurerne forsvandt. Vi har arter, der forsvinder i samme tempo nu. Det er ret vildt, og derfor er det vigtigt med et fokus. Derfor er det også noget, vi arbejder med på kommunens grunde. Vi har flere hundrede kilometer landevej i kommunen, hvor vi ser på, hvornår der skal slås græs, hvornår skal vi ikke, så vi får den bedste natur som muligt, og den bedste biodiversitet. Det gælder også de arealer, vi har ved skoler, børnehaver, plejehjem og andre kommunale bygninger, hvor vi eventuelt kan lade noget stå, så naturen kan leve. Vi har dialoger med boligforeninger og andre foreninger om, hvordan de kan dyrke deres arealer, så vi fremmer naturen.