Kommuneforvaltningen har som konsekvens af Ankestyrelsens konklusion om det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem, Lars Ejby Pedersens inhabilitet, gennemgået sagerne i perioden, hvor Ankestyrelsen konkluderede, at han var inhabil. Det glæder Susanne Eilersen, at man nu kan sætte et punktum i sagen, men hun er stadig dybt skuffet over, at man ikke kunne overholde reglerne.

Dansk Folkepartis Susanne Eilersen er tilfreds med, at der nu kan sættes et punktum i Ejbysagen, men han er ikke renset på nogen måde, slår hun fast.

Susanne Eilersen i midten. Foto: AVISEN

– Jeg er glad for, at sagen er afsluttet, og det er ved at være et af de sidste punktummer i det byen og kommunen har været igennem. Det ser ikke kønt ud. Ankestyrelsen har klart sagt, at vores organisation har været ulovlig ved, at Lars Ejby har siddet i Økonomiudvalget og haft sin hustru på chefgangen, mener Susanne Eilersen.

Hun havde hellere set kommunens midler brugt på noget andet end at gennemgå gamle sager, men det har været nødvendigt.

– Jeg glæder mig naturligvis over, at beslutninger og afgørelser kan bestå, så folk ikke skal have en masse sager genoptaget. Men det er ærgerligt, at der er brugt så mange ressourcer på at gennemgå det. Det er årsværk, vi taler om. Det er dumt, siger Eilersen og uddyber:

– Jeg kan også regne ud, at de implicerede parter, herunder blandt den tidligere kommunaldirektør, Lars Ejby og hans hustru har vidst, at det ikke har været lovligt at lade ham sidde i Økonomiudvalget, ellers havde man jo ikke udarbejdet en aftale som kun et fåtal af mennesker havde kendskab til. Ikke engang den anden chef, der arbejdede tæt sammen med Ejbys hustru kendte til sagen. Det siger alt. Det er sørgeligt, at man kunne ansætte en chef for familieafdelingen, der ikke var sit ansvar bevidst. Det var ulovligt, hvad man gjorde. Den er ikke længere. Det kan der ikke være tvivl om og at lave en bevidst aftale med tilbageholdte oplysninger er absurdt, så var organisationsplanen i Fredericia Kommune jo ikke længere gældende, fordi man forsøgte at omgås ansvarsfordelingen. Det er grotesk.

Præmissen om, at alt var okay, og der ikke var noget at komme efter, køber Susanne Eilersen på ingen måde.

– Der må folk stoppe. Det er helt klart for alle, at Ejby var inhabil, og han direkte påvirkede mange. Det er klart, at hvis Ejby er til stede, og det vedrørte sager med børn og familie, så vejede man sit ord. Den er ikke længere, siger Eilersen, der husker særligt en episode:

– Den 7. december 2020 afholdt vi ØK-møde online, grundet coronasituationen. Et af emnerne var familieafdelingen, og undervejs i debatten finder vi ud af, at han ikke er logget af. Man skal huske på, at vi sad i vores private hjem. Det var et møde på Microsoft Teams. Det er da klart, at mange så overvejede ordene i forhold til, hvad man ellers kunne forvente.

Hvad synes du om den gennemgang, som kommuneforvaltningen nu er kommet med?

– Jeg er da glad for den. Heldigvis er der ikke fundet sager, der skal gå om, men det ændrer ikke på, at Lars Ejby var inhabil. Det har Ankestyrelsen også kraftigt påpeget. Længere er den ikke, slutter Susanne Eilersen.

Læs også