Af Jens Jonatan Steen, Socialdemokratisk folketingskandidat i Fredericia

Et afgørende emne, som slet ikke er dukket op til overfladen i den aktuelle valgkamp, er taber-drengene. Det er fremtidens drenge, der målt på alle parametre taber uddannelseskapløbet til pigerne. De efterlades med færre muligheder i livet.

Der er en verden til forskel på at være en Emil frem for at en være Emilie. En af de allerstørste uligheder, som vores samfund byder på, er uligheden indenfor vores uddannelsessystem. Alle statistikker peger på, at pigerne klarer sig bedre, får højere karakterer, har mindre frafald og dermed flere muligheder end drengene. De svageste drenge tegner til at blive vores generations allerstørste uddannelsespolitiske udfordring.

De piger der forlader 9. klasse i Trekantområdet ser ud til at få en betydeligt lettere gang i uddannelsessystemet end drengene. Det er blot cirka 4 procent af pigerne, der ikke får en uddannelse efter folkeskolen. Helt anderledes ser det ud for drengene, hvor dobbelt så mange falder igennem systemet. I Haderslev er det mere end 13 procent, hvor folkeskolen er sidste stop på uddannelsesstigen. For Fredericia er det godt 9 procent

Vi skylder vores drenge ligeså mange muligheder i livet som vores piger og sikre et uddannelsessystem, hvor alle kan udnytte deres potentiale.

Drengene taber uddannelseskapløbet

I folkeskolen får pigerne nu et helt karakterpoint mere end drengene. På gymnasierne er forskellen nu 0,8 karakterpoint. Mange såkaldte debattører har affejet analyserne med udsagn om ’drenge der ikke kan sidde stille’ eller, at de er ofre for egen slackermentalitet. Der trækkes på skuldrene over ”de vilde drenge”, som er fysisk aktive og større end gennemsnittet. Det gælder også min egen søn Kaj på næsten 8 år. Man vender det blinde øje til og debatten ser ud til at være fastlåst i en opfattelse af, at mænd til alle tider har været og vil være det privilegerede køn. Ligestillingsproblemer lever i bedste velgående for både mænd og kvinder.

Faktisk viser en analyse fra Tænketanken DEA, at drenge fra de fattigste familier som eneste gruppe i vores samfund er blevet dårligere uddannet de seneste 20 år. Vi har i dag ca. 45.000 unge, som hverken er i uddannelse eller i job. For en by som Fredericia er det 7,9 procent af alle unge mellem 15-29 år, som hverken er i job eller uddannelse. Flest af dem er drenge. Og det er i stigende grad ufaglærtes drengebørn, der efterlades på perronen.

Sagen er den, at forskellen mellem drenge og piger er relativ ny. For 15 – 20 år siden var forskellen væsentligt mindre i såvel folkeskole som gymnasium. Der er altså sket en udvikling i vores uddannelsessystem, hvor drengene i stingende grad hægtes af. Konsekvenserne bliver meget konkrete for drengene i det videre uddannelsessystem. For Fredericia er det 68 pct. af pigerne og 48 pct. af drengene, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Mindre røv-til-bænk og mere praksis

Jeg drømmer om et samfund, hvor mænd også kan blive pædagog og sygeplejerske, samtidig med at håndværkeren og direktøren i stigende grad er en kvinde. Det er et samfund, hvor alle bliver så dygtige som deres evner rækker. Det handler ikke om at tvinge mænd ind på pædagogstudiet, men det handler om, at de mænd, der ønsker den vej, føler sig velkomne på såvel studiet som i vuggestuen.

Der er behov for ændringer i folkeskolen, så alt undervisning ikke reduceres til røv-til-bænk. Vi skal have håndværk og praktik ind i undervisningen, så der bliver flere måder at lære på – til glæde for både drenge og piger. Men det er kun et greb – der skal mange flere til. Hvis vi ikke vil have en alt for stor gruppe af mænd på kanten, skal der handles nu.

Vi skal have genindført 8. klasses obligatorisk erhvervspraktik, givet bedre mulighed for at skoleudsætte drenge, have revideret vores bedømmelsessystem.

Manglende forventninger til drengene er et stort problem. De mødes allerede i daginstitutionen med en forventning om manglende evne til at sidde og koncentrere sig. Måske vi skulle uddanne og efteruddanne pædagoger og lærere, så de møder alle børn med passende høje forventninger?

Vi skal have drengene ombord på uddannelsesvognen

Jeg har ikke svarene, men der er ingen vej udenom at vi skal begynde at adressere drenge-problemet og sikre langt bedre muligheder til de hundreder og tusinde drenge, som vi taber hvert eneste år. Vi kan ikke stiltiende acceptere at vores drenge kobles af uddannelsesvognen.

Vores største nationaldigter Grundtvig skriver ”Solen står med bonden op, slet ikke med de lærde”. Det samme burde gælde for både vores drenge og piger, så den dannende sol kan stå op med begge køn, såvel på vores erhvervsuddannelser som på vores universiteter.