Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vi har et godt og velfungerende velfærdssystem. Men det er også vigtigt for Det Konservative Folkeparti, hvordan pengene bruges. God velfærd koster nemlig ikke nødvendigvis mere. Regeringen er stagneret, når man fortsat tænker, at når der spares, så skæres der også i velfærden.

Vi ser store udfordringer inden for plejen, det specialiserede område, sundhedsområdet, skolerne og jobcentrene. Områder som kræver massiv politisk handling, og den seneste dokumentar fra plejehjemmet i Køge er endnu et eksempel på en fejlslagen politik fra regeringens side.

Hvis der på baggrund af denne sag iværksættes endnu flere regler, der rammer alle landets plejehjem, så har vi fejlet igen. For faktum er, at det ikke løser problemet. Der bruges bare flere penge på bureaukrati i stedet for at bruge pengene rigtigt til at løse problemerne tæt på borgerne og tæt på medarbejderne.

Noget af det, der ikke nødvendigvis koster mere, er god ledelse der tager ansvar for planlægning, prioritering og medarbejdernes trivsel.

Vi skal stoppe med at tro, at hvis vi ikke bruger flere penge, så bliver servicen til borgerne ringere. Servicen bliver først og fremmest bedre, hvis ledelsen på de enkelte plejehjem bliver bedre.

Det Konservative Folkeparti tager ansvar for at skabe gode rammer for at udvikle og forbedre velfærden indenfor bl.a. ældreplejen og sundhedsområdet. Men vi arbejder også for, at de penge der afsættes bruges bedst muligt, så borgerne oplever den service og kvalitet, de har fortjent.