Ved FN’s biodiversitetskonference i Montreal har medlemslandene indgået en global aftale om bl.a. at beskytte 30 procent af verdens natur til lands og til havs og genoprette 30 procent af den ødelagte natur senest i 2030.

Verdens natur er i voldsom tilbagegang. I FN tales der om ”det største tab af arter på Jorden siden dinosaurernes bortgang”. Organisationen anslår, at én million plante- og dyrearter er i fare for udryddelse inden for nogle årtier. Det går med andre ord 1.000 gange hurtigere, end naturen tilskriver, at det burde.

På den baggrund har FN’s medlemslande siden 7. december siddet i svære forhandlinger ved FN’s biodiversitetskonference, COP15 i Montreal, for at nå til enighed om en global aftale, som skal vende årtiers tilbagegang for naturen.

Mandag formiddag dansk tid lykkedes det at lande sådan en aftale. Et af de væsentlige punkter i aftalen er et globalt mål om at beskytte 30 procent af verdens natur inden 2030. Det gælder både til lands og til havs.

– Naturen er i krise og har brug for akut førstehjælp. Det her giver os noget at arbejde ud fra, og som ny miljøminister får jeg med aftalen nogle redskaber og konkrete mål, som jeg vil bruge maksimalt. Retningen i aftalen er rigtig, men min analyse er, at der er brug for markant mere, når det gælder den konkrete opfølgning i de enkelte lande, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Globale naturmål frem mod 2030

FN’s biodiversitetskonference er den 15. i rækken, hvor FN sætter ind overfor biodiversitetskrisen med en tiårig global aftale for naturen. 196 lande har deltaget på naturtopmødet.

Konkret har medlemslandene vedtaget fire mål og 23 delmål for naturen frem mod 2030. Ud over 30 procents beskyttelse af naturen samt genopretning af 30 procent ødelagt natur til lands og til havs er medlemslandene enige om et samlet finansielt bidrag fra I-lande til udviklingslande på minimum 140 mia. kr. om året inden 2025 og 210 mia. kr. om året inden 2030.