Fredag gæstede venstrefolkene, bestående af blandt andet fhv. minister, Troels Lund Poulsen, Christoffer Aagaard Melson, Tobias Jørgensen og Pernelle Jensen Fredericia Havn, hvor direktør for havneselskabet; Rune D. Rasmussen talte om power-to-x-strategier og de forhindringer, der er i vejen for en hurtigere udvikling af grønne brændstoffer.

Spørgelysten og energien var god, da Rune D. Rasmussen førte potentialet i den store energiplan for Fredericia og Trekantområdet, hvor den grønne omstilling for alvor kan tage fart, når ADPs investering i PtX-infrastruktur foldes ud. Troels Lund Poulsen og Christoffer Melson bød flere gange ind med, hvad man kunne gøre fra Christiansborgs side, men også, hvordan man kunne arbejde med de enkelte styrelser, så det bliver lidt glattere, når man arbejder med alt fra myndighedsgodkendelse til havneloven. For det skal gå stærkt med den grønne omstilling i disse år. Det var de alle enige om.

Kort sagt er der tre forhindringer, der gør det lidt vanskeligere at arbejde med Power-to-X. Den første forhindring er havneloven, der i dag ikke er energineutral, hvilket betyder, havnene kun har tilladelse til at drive og eje bølge- og vindenergi til eget brug eller til salg på elnettet. Her kan havnene, hvis man ændrer havneloven bidrage til den grønne omstilling både i relation til PtX-anlæg og solceller.

– Den er måske ikke så sexet at arbejde med i Folketinget, så den revideres ikke ofte, men en revision kunne virkelig sætte gang i den grønne omstilling, slog Rune D. Rasmussen fast.

Den anden forhindring er den politisk prioritering på området. En række danske havne er igennem en transformationsproces og udgør herigennem logistikmæssige omdrejningspunkter af national betydning i relation til både godsstrømme og fremtidens grønne energistrømme. Dette betyder, at en række havne vil indgå i nationale net af forsyning og distribution, hvorfor staten bør sikre, at disse havne prioriteres i en samlet transportplan og dermed bør indgå i en samlet national, økonomisk prioritering. Det så venstrefolkene ingen problemer i.

– Første omgang på 160 millarder er kørt, men der vil komme nye muligheder, det er jeg ikke i tvivl om, sagde Troels Lund Poulsen.

Den tredje forhindring er myndighedsbehandlingen af PtX-projekter, som havnene ønsker gøres smidigere og hurtigere, hvis man vil indfri Danmarks målsætninger.

– Der er ingentvivl om, at dialogen er god i dag, når vi taler med de forskellige styrelser og kommuner, men det går ofte for langsomt, fordi man ikke er klar på den speed, som projektet her kommer med, sagde Rune D. Rasmussen. Det fik Christoffer Melson og Troels Lund Poulsen til at foreslå, at man kunne nedsætte en taskforce på området, der samlede folk fra de forskellige styrelser, så man ikke skulle vente på den ene, og så den anden.

– Det må være muligt at samle dem, særligt her, hvor det giver god mening, sagde Troels Lund Poulsen.

Gennem oplægget kunne de to lokalpolitikere og folketingskandidater, Christoffer Melson og Tobias Jørgensen byde ind med de mere regionale og lokale forhold, og det blev der også lyttet til fra havnedirektøren.

Læs også