Vejdirektoratet opfordrer trafikanter på E20 mellem Vejle og Fredericia til at søge alternative ruter, da fugeudskiftning på motorvejsbro de seneste dage har ført til en del kødannelse i myldretiden. Der bliver derudover lavet en ny gennemkørselsåbning på strækningen.

For en uge siden satte Vejdirektoratet spærringer op på E20 Østjyske Motorvej ved Taulov, hvor motorvejsbroen over Elbodalen/Spang Å er ved at få udskiftet sine fuger.

Det har ført til en del kødannelse på strækningen, hvor der er ét spor farbart i begge retninger, nedsat hastighed og overhalingsforbud.

Vejdirektoratet arbejder på at forbedre forholdene på strækningen, og derfor bliver der nu etableret en ny og mere trafikvenlig gennemkørselsåbning – tættere på broen. Dermed bliver der skåret omkring en kilometer af den strækning, hvor trafikanterne kun har ét spor i hver retning og forhåbentlig også et par minutter af rejsetiden.

I den periode, hvor gennemkørselsåbningen bliver etableret, vil der være yderligere trafikale restriktioner. Det arbejde forventes afsluttet i uge 42.

Der forventes stadig en del kø i især myldretiden, og Vejdirektoratet opfordrer derfor trafikanter på E20 mellem Vejle og Fredericia til at søge alternative ruter.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.