Senest i 2028 skal det sidste af 6700 olie- og gasfyr i Middelfart Kommune helst være slukket. Byrådet har derfor vedtaget kommunens varmeplan og udsender varmebreve til husejere med gas- og oliefyr.

Middelfart Byråd har godkendt kommunens varmeplan, som er overblikket over udrulning af fjernvarme og udfasning af olie- og gasfyr over de næste seks år. Alle husstande får over de næste uger et brev i deres digitale postkasse med anvisninger om muligheder, baseret på bygningens BBR-oplysninger.

– I Middelfart Kommune er vi meget ambitiøse på klimaområdet, og sammen med borgerne skal vi have udfaset de fossile brændsler fra vores energisystem. Det er ikke kun til fordel for klimaet og vores miljøregnskaber, men med de svingende energipriser, er det også til fordel for husejernes økonomi. Sammen med vores lokale forsyningsselskaber og lokale energifællesskaber er vi gået ambitiøst til værks, så vi har skabt et overblik over, hvordan vi om senest seks år har grøn opvarmning i alle bygninger i Middelfart Kommune, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

9% af Middelfart Kommunes CO2-udledning kommer fra bygningsopvarmning. 13% af bygningerne i Middelfart har oliefyr og 23% har naturgasfyr. Og det er først og fremmest kommunens forhåbning, at fjernvarmen skal udbredes til så mange som muligt. Hvor det ikke er muligt, skal borgerne informeres om lokale energifællesskaber – for eksempel større, fælles varmepumper – og individuelle varmeløsninger.

– Vi opfordrer borgerne til at vente på fjernvarmen, hvis man har mulighed for det. Fjernvarmen har dels vist et meget stabilt prisniveau sammenlignet med andre energikilder. I forhold til fremtidens energisystemer er et veludviklet fjernvarmesystem hensigtsmæssigt, fordi man udnytter energikilder, som under alle omstændigheder er til rådighed, siger formand for Klima, Natur og Genbrug, Jacob Bjørnskov Nielsen, der tilføjer:

– Middelfart Kommune er klar til at understøtte lokale energifællesskaber i de områder, hvor der er for langt til fjernvarmenettet. Det kan være en god løsning, hvis der er bygninger nok til at gøre det rentabelt – og det er noget vi har gode erfaringer med i Føns og Fjelsted/Harndrup.

Derudover har Middelfart Fjernvarme en prismodel, hvor man betaler tilslutningen løbende over varmeprisen. Samtidig har Energistyrelsen puljer til at skifte varmekilde.

Varmebreve på vej til alle husstande

Middelfart Kommune udsender varmebreve til alle bygningsejere, såvel privat som erhverv, mellem den 13. december og 21. december i år og de sidste i starten af 2023. Brevet beskriver, hvilke muligheder den enkelte bygningsejer har afhængigt af den geografiske placering og varmekilde. Hvis man ikke har olie- eller naturgasfyr, er det dog stadig relevant at være opmærksom på sit energiforbrug.

– Vi har valgt at udsende breve til alle kommunens bygningsejere, for selvom man allerede har fjernvarme eller varmepumpe, så bør man også være opmærksom på, om ens BBR-oplysninger er korrekte, og man kan med fordel overveje energirenoveringer af ens bygning. Både for pengepungens skyld, men også ressourceforbruget. Energikilderne er afgørende, men vi skal også overveje, at vores individuelle energiforbrug løber op i kombination med alle andres. Vi skal tage både de små og store skridt, som bevæger os mod en bæredygtig byudvikling, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Om Middelfart Kommunes Varmeplan 2022

Middelfart Kommunes Varmeplan er en klima- og energipolitisk plan, der opfordrer til handling. Først og fremmest består planen af interaktive kort, som er inddelt i geografiske områder, hvor forskellige varmeløsninger enten allerede er tilgængelige eller på vej. Overordnet set, er der tre inddelinger:

  • Nogle områder er udlagt til fjernvarme, eller fjernvarme er på vej, hvilket er baseret på fjernvarmeselskabernes egne vurderinger af potentiale
  • Hvor der ikke er fjernvarme på vej, kan der godt være tilpas tæt bygningsmasse til et lokalt varmeprojekt om en fælles, større varmekilde.
  • Det kan være en større varmepumpe, biomassefyr, termonet eller lokal virksomhed med overskudsvarme. Fjernvarmeselskaber og Middelfart Kommune kan rådgive om udvikling, men kræver lokale kræfter.
  • Hvor der er for langt til et fjernvarmenet, og bygningerne ligger for spredt, er individuelle varmeløsninger uden fossile brændsler nødvendige.

Varmeplanen kan ses på:

https://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/5420

Baggrunden er kommunale og nationale klimaforpligtelser

På nationalt og kommunalt niveau har vi forpligtelser for CO2-reduktion og bæredygtig udvikling med milepæle i 2030 og 2050. Middelfart Kommunes Varmeplan 2022 skal ses i forlængelse af Middelfart Kommunes klimastrategier, og den nationale målsætning om, at:

Hele vores el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035.
Drivhusgas-udledningen skal reduceres med 70% i 2030 i forhold til 1990.
Alle ejere af gasvarmede bygninger i kommunen kontaktes med overblik over alternativer til gasforsyning.

Fakta:

  • Udfasning af olie-og gasfyr, samt omstilling til grøn fjernvarme, lokalvarme og individuel varme giver isoleret set en forventet kommunal reduktion af drivhusgasser på 9%, ifølge Middelfarts DK2020 klimaplan.
    • Det svarer til en potentiel reduktion på 30.000 ton CO2 om året.
  • Hvis alle kommer på fjernvarme, vil 60% af bygningerne i kommunen have fjernvarme. Det har 37% på nuværende tidspunkt.