Formand for Senior- og Socialområdet, Søren Larsen (S) fortæller, at 2022 har været et hårdt år med en masse uventede og stigende udgifter. På det seneste udvalgsmøde viste budgetopfølgningen en overskridelse af det korrigerede budget et forventet merforbrug på godt 27 millioner kroner.

Den socialdemokratiske viceborgmester og udvalgsformand, Søren Larsen, er ikke i tvivl, når det kommer til at budgetterne skal holde og stemme. Det skal de, og det skal være meget bedre. Han er derfor også fortrøstningsfuld, når han ser ind i 2023. Man har et øget og godt fokus på budgetopfølgninger forvaltningsmæssigt, og der vil ikke være tale om kvartalsopfølgninger, men derimod løbende opfølgninger, fortæller Søren Larsen.

3. budgetopfølgning 2022 viser en overskridelse af korrigeret budget på Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter. Det forventede merforbrug på serviceudgifter er 26,921 mio. kr. (tabel 1). Dette skyldes primært merforbrug på plejeområdet (plejehjem og hjemmehjælp mv.) på Seniorområdet, øget tilgang til mellemkommunale botilbud samt overførsel af gæld fra 2021 på begge områder, skriver Fredericia Kommune på sin hjemmeside. Det bekymrer udvalgsformanden, der dog slår fast, at man ikke skal igangsætte skræmmekampagner over for brugere og pårørende – Fredericia vil levere den service, man skal, siger han.

– Vi er presset økonomisk på området i Fredericia, men det er lykkedes os at lave et retsvisende budget for næste år. Det står vi meget fast på. Det underskud der er i år, kæmper vi for at trække fra kassen, så vi ikke skal slæbe det med os. Alternativt skal vi åbne budgetterne igen, og det kommer ikke på tale, siger Søren Larsen.

Der er flere årsager til øgede udgifter. Det er ikke bare noget, man kan forudse. Derfor er det vigtigt, at man følger området endnu tættere.

– Først og fremmest så skrider det fordi, der har været øget udfordringer på ældreområdet og på det sociale område. Udgifterne på de eksterne botilbud er eksploderet meget voldsommere, end man har gættet på. Selv det værste estimat, da vi lavede budget for et år siden, er man længe overgået, fortæller han.

Demografien

Der bliver flere og flere ældre i Danmark, og netop den demografiske udfordringer er under Folketingsvalgkampen et af de emner, som flere har vendt, og det er også et faktum, som man arbejder med i Fredericia.

– Jeg tror på, at vi i Fredericia kan gøre meget ved at lede området bedre. I Fredericia bruger vi forholdvis mange penge pr. ældre sammenlignet med andre kommuner i Danmark. Har vi så et forholdvis bedre plejeniveau i Fredericia end i andre kommuner? Nej, det tror jeg desværre ikke nødvendigvis, vi har. Derfor skal vi være bedre til at arbejde i det spænd, mener Larsen.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har også slået på tromme for Fredericia, der med projektet, “Længst muligt i eget liv“, har sat en vej. Det er også en del af vejen til at løse de økonomiske udfordringer, mener formanden.

– Det er den vej, vi skal gå på nogle dele af det, så vi skaber en god livsværdi for vores ældre. Vi skal skabe mange fællesskaber for vores ældre. Vi skal hjælpe dem så meget som muligt med at hjælpe sig selv. Vi skal mange flere seniorbofællesskaber. Jeg er eksempelvis vild med, hvordan man lykkes på Købmagergade Skoles Seniorbo med aktiviteter og liv, der holder de ældre i gang, siger Søren Larsen og tilføjer:

– For 25 år siden var vi Danmarksmestre på ældreområdet. Det er vi ikke mere. Der skal virkelig bankes rust af.

Budgetopfølgningerne i år har vist, at tallene virkelig rykker sig i forhold til, hvad man oprindeligt havde budgetteret. Det er Søren Larsen klar over, og det er også bekymrende, men han forventer, at det er en saga blot.

– I år har det rykket sig, det er sandt. Derfor tilføjer vi også et tocifret millionbeløb til udvalget næste år, så vi sikrer balancen i det. Så vi får retsvisende budgetter. Det er alle enige om, at vi har fået her. Vi har tilført 15 millioner om året de kommende fire år. Så det er mange penge, siger udvalgsformanden.

Han bliver dog rolig, når han taler med forvaltningen om budgetoverskridelserne.

– Når jeg taler med vores direktør (Mette Heidemann red.) bliver jeg betrygget i, at det er noget, vi kan lede og styre bedre end, vi har gjort, og det kommer vi til at gøre. Det bliver også noget, som politikerne kommer til at følge tæt. Der bliver ikke kun tre budgetopfølgninger, som jeg allerede har sagt. Der bliver løbende mindre opfølgninger på alle udvalgsmøder. Vi kommer til at følge økonomien og sikre os, at vi er på plads, siger han og fortsætter:

– I vores forvaltning skal vi have en hel andet økonomisk tilgang til tingene. Vi har rammestyring, og det er et ledelseskrav også at holde et budget. Den virkelighed skal vi have fremmet noget mere.

Hvilke konsekvenser får de nuværende godt 27 millioner i merforbrug?

– Vi har sparet udvalgsområdet hele vejen rundt, hvor vi kunne. Vi kan ikke hente de sidste penge i år. Der kan være to modeller efterfølgende af samme årsag. Vi kan vælge at lægge overskridelserne ud over flere år, og betale dem af på den måde, men beløbene er så store, at hvis vi vælger denne model, så skal vi åbne budgettet igen, så det bliver nok ikke vejen. Derimod finder vi, hvad vi kan og justerer næste år, siger Søren Larsen.

Ser man rundt om i landet, så er Fredericia ikke den eneste kommune, der har de udfordringer, men nogle steder er det gået helt galt, blandt andet i Slagelse, frygter du ikke konsekvenserne i Fredericia, hvis det fortsætter med at skride?

– Jo, men der skal vi ikke hen. Vi har faktisk en rigtig dygtig direktør på området. Vi har lige ansat en ny ældrechef, der kommer med en solid faglig erfaring, så jeg er meget fortrøstningsfuld, og når vi kommer på den anden side af det underskud, vi ser i år, så tror jeg meget på det. Vi er lykkes med at komme positivt videre og udvikle området, også næste år – på trods af de økonomiske udfordringer, vi har i år. Vi vil området, vi vil ikke lave besparelser. Jeg er altid bange for, når vi taler om området og bruger ordet besparelser, at det ender med, at borgerne og brugerne bliver bange. Det er ikke det signal, vi vil sende, siger udvalgsfanden.

Når vi taler sammen i 1. kvartal 2023, hvordan ser tallene så ud? Er de så retsvisende?

– Ja, men det bliver hårdt og svært. Vi vil opleve en forvaltning, der ledelsesmæssigt har et andet fokus på den økonomiske opfølgning end tidligere. Det bliver en ny virkelighed, siger Søren Larsen.

Vil budgetterne skride igen?

– Nej, men der kan være områder, der skrider, men ikke mere end forvaltningen kan styre det indenfor egen ramme uden, at det går ud over serviceniveauet, slutter Søren Larsen.