Nuuday leverer stabil serviceomsætning i 3. kvartal og fortsætter missionen om at stabilisere kundebasen med vækst inden for de strategisk vigtige områder mobil og højhastighedsbredbånd. Lanceringen af YouSee Play og nytænkningen af ​​TDC Erhvervs tilbud til små- og mellemstore virksomheder viser de første resultater af Nuudays investering i bedre produkter og kundeoplevelser.

Serviceomsætningen steg en smule i forhold til andet kvartal og landede på DKK 3,325 mia. I forhold til samme periode året før faldt serviceomsætningen dog med 0,4%. Mobilområdet fortsatte med at vokse støt og vækstede med hele 14.000 abonnementer på tværs afprivatkunde- og erhvervsmarkedet. Antallet af bredbåndsabonnementer faldt med 4.000 men det strategisk vigtige område højhastighedsbredbånd (coax og fiber) steg med 3% i takt med, at Nuuday fortsatte med at udvide sin tilstedeværelse på regionale fibernetværk. I 3. kvartal påbegyndtebåde YouSee og TDC Erhverv således salget af fiberbaserede løsninger på Energi Fyns fibernet.

Fastnettelefoni faldt med 17.000 abonnementer,og TV-kundebasen havde tilsvarende en nedgangpå 13.000 abonnementer i 3. kvartal, hvilket afspejler de fortsatte strukturelle forandringer i efterspørgslen efter fastnettelefoni og traditionelle tv-pakker.

– Vores resultater i 3. kvartalviser, at vi leverer på vores mission om at stabilisere kundebasen, særligt inden for strategisk vigtige områder, mens vi forbedrer kvaliteten af vores produkter og kundeoplevelser. Samtidig accelererer vi transformationen af vores underliggende forretning”, udtaler Nuuday CEO, Jon James.

EBITDA steg for 3. kvartal i træk, men faldt med 12,1% (ekskl. transformationsomkostninger*) ift. samme periode året før. Bruttoavance faldt pga. stigende energipriser, øgede omkostninger til indholdsrettighedersamt den fortsatte migration fra DSL til højhastighedsbredbånd. Driftsomkostningerne steg i 3. kvartal med 2,3% ift. samme periode året før (ekskl. transformationsomkostninger) påvirket af engangsbesparelser inden for IT i samme periode sidste år. Den underliggende tendens er fortsat, at driftsomkostningerne reduceres som følge af Nuudays fortsatte fokus på driftsforbedringer, der mere end kompenserer for investeringer i bedre kundeoplevelser, cloud-tjenester og højere marketingudgifter.

I august lancerede TDC Erhverv et opdateret og forbedret tilbud til SMV-segmentet inklusiv en ny markedsstandard for integrerede IT-sikkerhedsløsninger som modsvar på de stigende eksterne sikkerhedstrusler, SMV’er er særligt sårbare over for. I samme måned fik TDC Erhverv bekræftet sin position som den foretrukne partner til store offentlige kunder ved at vinde udbuddet om levering af en samlet integreret løsning af teletjenester til Region Syd.

YouSee lancerede i september det nye underholdningsprodukt YouSee Play, der tilbyder et mere relevant og skræddersyet tv- og streamingtilbud til en attraktiv pris, som matcher danske forbrugeres ændrede tv-vaner. Danmarks største antenneforening – Antenneforeningen Aarhus – valgte efterfølgende YouSee som ny partner for deres egen tjenesteudbyder Vios netop pga. YouSee Play som et fremtidssikret digitalt produkt.

– Vores innovative produktudvikling er i gang med at materialisere sig. Jeg er opmuntret af de første kundereaktioner på YouSee Play, som viser, at YouSeeogså i fremtiden vil have plads som den foretrukne leverandør af underholdningsprodukter til danske forbrugere. Jeg er også glad for at se, at TDC Erhverv styrker sin førende position over for danske virksomheder og organisationer, hvad enten det er SMV’er eller vores største offentlige kunder. Vi fortsætter med at eksekvere på vores strategi om at blive Danmarks mest innovative og gennemført digitale tjenesteudbyder, der leverer de bedste kundeoplevelser, siger Jon James.

*Fra dette kvartal og fremover vil transformationsomkostninger blive opgjort separat. Transformationsomkostninger omfatter udelukkende omkostninger, der ophører med at eksistere, når transformationen er gennemført, og som er direkte relateret til Nuudays omfattende virksomhedstransformation, som f.eks. IT-omkostninger, eksterne udgifter og personaleomkostninger for medarbejdere, der arbejder med transformationen, samt ekstra omkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af parallelle systemer under transformationen. Transformationsomkostningerne er fuldt finansieret og dækket af Nuudayskontantbeholdning.