De fleste økonomer forstår nok ikke helt dagens tal fra Danmarks Statistik. I september steg antallet af lønmodtagere med 6.300 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. sammenlignet med august.

Imens det meste af verden er ramt af høje inflationstal, stigende energipriser og politikere, der kæmper for at finde løsninger, så fortsætter væksten i beskæftigelsen i Danmark. Antallet af lønmodtagere steg således i 14 ud af 19 sektorer.

I sektoren virksomheder og organisationer er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 5.400, og i offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 900. I september var der 2.971.900 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i 14 ud af 19 brancher i september

Antallet af lønmodtagere steg i 14 ud af i alt 19 brancher i september. Den største stigning var i branchen industri, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 1.800 personer. Det svarer til en stigning på 0,5 pct. I videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 1.700 personer i september, hvilket svarer til en stigning på 0,9 pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen i sundhed og socialvæsen steg med 1.400 i september, svarende til 0,3 pct., og i offentlig administration, forsvar og politi steg antallet af lønmodtagere med 1.200 fra august til september, svarende til en stigning på 0,8 pct.

Færre lønmodtagere i bl.a. hoteller og restauranter samt undervisning

hoteller og restauranter faldt antallet af lønmodtagere med 500 personer i september, hvilket svarer til et fald på 0,4 pct. I undervisning var der ligeledes et fald på 0,4 pct., svarende til 900 færre lønmodtagere i september. I branchen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 500 personer fra august til september. Det svarer til et fald på 0,3 pct.

 Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i september ift. august 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 JuliAugustSeptember
 antaludvikling i pct.
ift. md. før
I alt2957115296561029718700,2
Landbrug, skovbrug og fiskeri420614251642418-0,2
Råstofindvinding408440924085-0,2
Industri3250183261763279470,5
Energiforsyning1188612049122651,8
Vandforsyning og renovation1340313496135520,4
Bygge og anlæg1853561854261855540,1
Handel4570114568234574080,1
Transport1433351438431440240,1
Hoteller og restauranter131514131561131062-0,4
Information og kommunikation1244331250831256430,4
Finansiering og forsikring8727287413875770,2
Ejendomshandel og udlejning4439544195443020,2
Videnservice1743711758611775240,9
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service162886162765162293-0,3
Offentlig administration, forsvar og politi1558401570601582470,8
Undervisning228243230647229739-0,4
Sundhed og socialvæsen5413875416855430560,3
Kultur og fritid5974860235604410,3
Andre serviceydelser mv.6438864208642460,1
Uoplyst aktivitet483476487..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 JuliAugustSeptember
 antaludvikling i pct.
ift. md. før
I alt2957115296561029718700,2
Offentlig forvaltning og service8667968695638704420,1
Virksomheder og organisationer12089836209557121009410,3
Uoplyst sektor483476487..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04