Regeringen har valgt at støtte op under programmet Important Projects of Common European Interest (IPCEI) fra Everfuel A/S. Den danske regerings bevilling på i alt DKK 246,3 mio. (EUR 33,1 mio.) vil blive stillet til rådighed til udviklingen af ​​anden fase af HySynergy-anlægget.

HySynergy 2.0 vil blive udviklet sammen med Crossbridge Energy Fredericia som partner og vil producere grøn brint, der bruges til at dekarbonisere industrielle processer og transport. I juni blev Everfuel og Crossbridge Energy enige om vilkår for brintforsyning fra HySynergy 2.0, med forbehold for at modtage den nu bevilgede IPCEI-støtte.

Jacob Krogsgaard (th) i samtale med daværende minister for Klima, Energi og Forsyning, Dan Jørgensen. (Foto: AVISEN)

– Dette er en vigtig milepæl, da vi fremskrider fase to af HySynergy mod den endelige investeringsbeslutning og en bekræftelse af PtX-projektets omfang og væsentlige bidrag til dekarbonisering af industri og transport i Danmark. Vi er meget glade for støtten fra den danske regering, EU og vores partnere i HySynergy-projektet, som vil være med til at accelerere kommercialiseringen af ​​grøn brint, siger Jacob Krogsgaard, CEO for Everfuel.

Finn Schousboe (Foto: AVISEN)

– Vi starter nu en ny og grønnere fremtid. Brint er nøglen til at producere grønnere brændstoffer. HySynergy Fase to er en gigantisk milepæl, og en industriel udbredelse af brintproduktionskapacitet vil gøre os i stand til at komme hurtigt fremad, siger Finn Schousboe, CEO Crossbridge Energy A/S.

Dagens meddelelse følger IPCEI-status, der blev givet af EU-Kommissionen den 21. september 2022. Midlerne vil støtte udviklingen af ​​Everfuels elektrolyser og Crossbridge Energys co-processing. HySynergy 2.0 blev i 2021 udpeget af den danske regering som et af to danske power-to-X-projekter, der er berettiget til offentlig støtte, underlagt IPCEI-status. Begge har siden genvundet IPCEI-status som projekter, der bidrager til jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst i EU. Den danske regering har afsat cirka 850 millioner kroner til de to projekter. Everfuel modtager bevillingen efter almindelige danske regler for offentlig støtte.

Den første fase af HySynergy-projektet er 20 MW elektrolysatoren. HySynergy 2.0 vil udvide det eksisterende anlæg med 300 MW elektrolysekapacitet gennem udvikling af tre sektioner på hver 100 MW. Den offentlige finansiering, der følger IPCEI-statussen, er forbundet med at bygge de første 100 MW af anden fase.

HySynergy sigter mod at producere store mængder grøn brint til brug i industriprocesser af det tilstødende Crossbridge Energy-raffinaderi og andre partnere samt til mobilitetsformål på Everfuel-stationer. Inden 2025, når elektrolyseanlægget på 300 MW er etableret, vil HySynergy muliggøre en årlig reduktion på op til 500.000 tons CO2-udledning fra mobilitetssektoren og industrien, hvilket svarer til 11 % af det samlede CO2-udslip fra det danske landbaserede land. transportsektoren i 2020. Akkumuleret anlægskapacitet planlagt til 1 GW i 2030.

HySynergy er et projektsamarbejde mellem Everfuel, Crossbridge Energy A/S, EWII, TREFOR, Aktive Energi Anlæg, TVIS og ENERGINET. Det er en del af det første Everfuel brint-hub, som er PtX-anlæg, der skalerer grøn brint via lokale værdikæder til produktion, distribution og forbrug understøttet af langsigtede kundeaftaler.