Havneselskabet ADP A/S fortsætter væksten og leverer for andet år i træk tocifrede vækstrater i omsætningen og et meget stærkt driftsresultat.

Med en samlet omsætningsfremgang på 16,5 procent svarende til 14,4 MDKK og et ekstraordinært godt driftsresultat på 49,1 MDKK, som er 7,6 procent bedre end første halvår af 2021, leverer ADP et historisk godt halvårsresultat. Omsætningsfremgangen sker bredt i flere forretningsområder, hvilket vidner om en sund og effektiv kerneforretning hos havneselskabet, der driver havne i Fredericia og Nyborg.

ADP A/S kommer ud af 1. halvår 2022 med et ordinært driftsresultat (EBITDA) på 49,1 MDKK, hvilket er 3,5 MDKK bedre end 1. halvår 2021. I første halvår af 2022 har ADP haft en vækst på 16,5 procent i den samlede godsomsætning, der i første halvår 2022 udgjorde 4,0 mio. tons – 0,4 mio. tons mere end samme periode sidste år. Fremgangen i godsomsætningen skyldes især meget stor aktivitet på containerforretningen, på agri-bulk, recycling produkter og flydende bulk samt en fortsat stor udlejningsaktivitet i Taulov Dry Port.

Containerforretningen har således gennem første halvdel af året ligget på et ”all time high” niveau og slutter samlet set på i alt 52.269 TEU og med en samlet fremgang i tonnagen på 9 procent. Fremgangen i bulk-forretningen tilskrives især store udskibninger med agriprodukter samt rekordstor aktivitet på især stål og recycling produkter, som samlet set har udfordret kapaciteten på vores havneterminaler. Agribulk har haft en fremgang i godsomsætningen på 22,2 procent og recycling produkter en fremgang på 64,9 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

– Det historisk gode halvårsresultat med høj vækst i omsætningen og et solidt driftsresultat er et stærkt afsæt i vores videre strategiske udvikling af det grønne transportknudepunkt, hvor især efterspørgsel efter containertransport og centralt beliggende lager-og logistikejendomme vil stige i takt med vores omverdens fokus på klimavenlige transportformer. Særligt væksten i containerforretningen er ganske flot, og derfor er den kommende havneudvidelse i Fredericia afgørende for vores udvikling og kommende indsatser inden for den grønne omstilling, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Erik Østergaard, Bestyrelsesformand i ADP A/S, supplerer:

– Vores forestående havneudvidelse i Fredericia samt udvidelsen af Taulov Dry Port, skal sikre, at vi har kapaciteten og fortsat er konkurrencedygtige i et benhårdt marked for store volumener af gods og containere. ADP skaber vækst og arbejdspladser ved at udnytte vores centrale infrastruktur til gavn for nærområder og ejerkommuner. Det er derfor glædeligt, at ADP fortsætter væksten, således at vi – som prognosen viser – direkte og indirekte skaber mere end 11.000 arbejdspladser frem mod 2030.