Med en vækst på hele 37 procent i basisindtægterne før nedskrivninger leverer Sydbank onsdag et bundsolidt regnskab. Bankens basisindtjening før nedskrivninger stiger med 254 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år.

– Det er meget tilfredsstillende. Vi er både lykkedes med at øge indtægterne og reducere omkostningerne, siger administrerende direktør Karen Frøsig.

Både vækst i antallet af kunder i banken og en stor appetit på lån blandt eksisterende kunder betyder, at udlånet udvikler sig særdeles positivt.

– Vi efterlever vores strategi: Vækst i forretningen. Vi tiltrækker nye kunder og vokser sammen med eksisterende kunder. Bankudlånet fortsætter med at stige i et højt tempo, siger Karen Frøsig.

– Det går godt i samfundet, og dermed går det også godt i Sydbank. Vi er stolte af at understøtte væksten i samfundet, hvor Sydbanks udlån på et år er steget hele 21 procent.

Også bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen glæder sig over resultatet.

– Det er positivt, at banken i de senere år har øget indtjeningskraften og dermed leverer et meget konkurrencedygtigt resultat – også i en tid, hvor de finansielle markeder lider under store kursfald på såvel obligationer som aktier, siger han.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. halvår 2022


– Periodens resultat er på 748 mio. kr. efter skat
– Egenkapitalforrentningen er 11,9 pct. p.a. efter skat
– Basisindtjeningen er 9 pct. højere end i samme periode i 2021
– Basisomkostningerne er 4 pct. lavere end i samme periode i 2021
– Basisresultatet før nedskrivninger er 37 pct. højere end samme periode i 2021
– Nedskrivninger udgør en indtægt på 84 mio. kr.
– Bankudlån stiger med 12,8 mia. kr., svarende til en stigning på 21 pct. i forhold til ultimo juni 2021

Forventninger til 2022
– Der forventes vækst i dansk økonomi i 2022
– Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2021
– Basisomkostningerne forventes at blive lavere end i 2021
– Nedskrivningerne i 2022 forventes på et lavt niveau
– Resultatet efter skat forventes at være i den øvre ende af intervallet 1.350-1.550mio. kr.
– Forventningen til 2022 er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold