En række nye aftaler på affaldsområdet skulle skabe øget genanvendelse, bedre miljø og effektive affaldsløsninger, men risikerer i stedet at føre til mere bureaukrati og ringere service til borgerne, lyder det fra KL.

Et bredt flertal af Folketingets partier har torsdag præsenteret en række aftaler på affaldsområdet, som en del af opfølgningen på Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020.

Men det, der var tænkt som en flot buket, er endt med kun at være tidsler, lyder det fra Birgit S. Hansen, formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg. Særligt et nyt prisloft for indsamlingen af affald samt selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser er tiltag, som ikke er groet i den kommunale baghave.

– Et prisloft vil de facto fjerne kommunalbestyrelsens mulighed for at fastlægge det lokale serviceniveau for borgerne. Et prisloft vil nemlig betyde, at statslige embedsmænd i Forsyningstilsynet kommer til at sætte rammerne for, hvor ofte borgerne kan få hentet deres affald, hvornår på døgnet det kan hentes, om det skal hentes ved kantstenen eller ved huset osv. Beslutninger, som det ellers er de lokale politikere, der træffer i tæt dialog med borgerne, siger Birgit S. Hansen og fortsætter:

– Samtidig er en selskabsgørelse af alle de kommunale affaldsydelser at skyde gråspurve med kanoner. Det er en dyr løsning for borgerne, fordi de nu skal betale moms af alle ydelser, og så er det en uproportional voldsom løsning på en problematik, der også kunne løses på andre måder, fx ved ændring af den statslige momsrefusionsordning. Hvorfor gøre tingene mere besværlige end nødvendigt?

Birgit S. Hansen ser nu frem til at gå i dialog med regeringen om implementeringen af aftalerne.

– Vi er helt med på, at vi skal effektivisere affaldssektoren, men vi har svært ved at se, at den model, der nu er besluttet, er til gavn for miljøet og billigere for borgerne. Vi kan godt frygte, at den detailregulering, der følger med aftalerne, vil føre til mere bureaukrati og i sidste ende en dårligere service til borgerne, fx ved at beholderne tømmes sjældnere, at der opstår lugtgener, og at skraldemændene får et dårligere arbejdsmiljø. Man kan jo spørge sig selv, hvorfor det egentlig skal være en kommunal opgave, hvis detailreguleringen skal være så stram. Men nu må vi gå i dialog med regeringen og erhvervslivet om den konkrete udmøntning af aftalerne, så vi sikrer, at borgerne får hentet og genanvendt deres affald på bedste vis.