Fra 2024 kan Divisionsforeningen sælge superligarettigheder samlet til én aktør. Konkurrencerådet har givet Divisionsforeningen en midlertidig, delvis dispensation i forbindelse med det kommende udbud af salget af medierettighederne til Superligaen.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

– Divisionsforeningens tilsagn har historisk været med til at sikre, at danske tv-seere ikke har betalt for meget for at se superligafodbold. De senere år har markedet imidlertid udviklet sig, og det er derfor ikke længere så entydigt, at tilsagnene fortsat vil have den tilsigtede effekt. Derfor har vi besluttet at give midlertidig dispensation fra nogle af de gældende tilsagn, som Divisionsforeningen har afgivet om salget af medierettigheder.

Superligaklubberne sælger i fællesskab – via Divisionsforeningen – medierettighederne til Superligaen. I 2007 forpligtede Divisionsforeningen sig til at opfylde en række tilsagn, så salgsprocessen ikke begrænser konkurrencen om rettighederne.

Tilsagnene blev revideret i 2014, og Konkurrencerådet giver nu Divisionsforeningen en midlertidig, delvis dispensation fra tilsagnet. Blandt andet gives i forbindelse med det næste udbud dispensation for kravet om, at visningen af superligakampene skal fordeles på mindst to aktører.

Dispensationen skyldes primært, at forbrugerne i dag har bedre muligheder for selv at vælge, hvad de vil betale for at se. Mange distributører giver i dag forbrugerne mulighed for frit at vælge tv-kanaler. Desuden har beboere i boligforeninger fået frit valg af tv-distributør og -pakke, så de ikke længere behøver at følge foreningens valg. Herudover har kanaludbyderne nu – via streamingtjenester – direkte adgang til forbrugerne uden om distributørerne, hvilket ligeledes giver forbrugerne flere valgmuligheder.

Superligaen spiller dog fortsat en væsentlig rolle for forbrugerne som helhed og for nogle forbrugere i særdeleshed, mens Champions League og til dels Premier League også ser ud til at have stor betydning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil derfor senere evaluere, hvilken betydning dispensationen har haft for konkurrencen på markedet og for forbrugerne.

I forbindelse med sagen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget omfattende undersøgelser blandt kanaludbydere, distributører og forbrugere, herunder af forbrugernes præferencer for Superligaen, Premier League og Champions League.

Divisionsforeningen anmodede i juni 2021 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om ændring af tilsagnsaftalen og forenkling af reglerne for udbudsproceduren.

Divisionsforeningen kan i dispensationsperioden vælge at sælge medierettighederne til Superligaen til én aktør i fire løbende sæsoner for perioden startende i 2024. Der vil fortsat være en såkaldt trustee tilknyttet udbudsprocessen for at sikre, at salget af medierettighederne sker i et åbent udbud på lige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.

Baggrunden for de oprindelige tilsagn er, at det fælles salg af medierettighederne som udgangspunkt er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens mod konkurrencebegrænsende aftaler. Divisionsforeningens tilsagn forpligter foreningen til at overholde en række krav i forbindelse med salg af medierettighederne og fjerner de konkurrencemæssige betænkeligheder ved, at konkurrerende fodboldklubber går sammen om fælles salg af rettigheder.