Venstres Pernelle Jensen blev valgt til regionsrådet i Region Syddanmark ved valget i 2021. Hun har fået to udvalg i form af Sundhedsudvalget og udvalget for det nære sundhedsvæsen. Jensen undrer sig over, at der ikke har været samme fokus på det som i lokalpolitik.

Pernelle Jensen ser tilbage på året, der er gået i regionsrådspolitik. Hun har i en årrække siddet i Fredericia Byråd, som hun stadig sidder i, og har derfor erfaring at trække på i den henseende. Hun har tre klare nedslagspunkter for året, der er gået, set med brillerne i hendes nærområde, Trekantområdet.

– Det har været spændende arbejde at komme ind. Jeg har fået gode udvalg. Jeg sidder i Sundhedsudvalget med sygehusene og nærsundhed, som er det der er tæt på borgerne – også i kommunerne. Det er sundhedsområdet, jeg beskæftiger mig med, og det har været spændende at arbejde med og er meningsfyldt. Noget af det vi har fokus på er fødeområdet. Der har været gentagende gange været sager om det, og det har været en del af forliget for 2022, siger Pernelle Jensen og kommer ind på konkrete emner:

– Førstegangsfødende har fået ret i til at blive på sygehuset i to dage eller om de vil hjem efter nogle timer og få hjemmebesøg dagen efter eller overnatte en dag og få besøg to dage efter. Man kan vælge alt efter, hvad der passer en. Det er noget af det, jeg glæder mig over. Det er en vigtig rettighed at have, så man kan vælge det man er mest tryg ved, siger Jensen.

Det frie valg går igen, når det kommer til næste nedslag.

– Vi har godkendt en privat fødeklinik, der sendes i udbud. Det er et ekstra tilbud den fødende med, hvordan man vil føde. Man kan vælge derhjemme, klinikken eller om man vil føde på sygehuset. Det er også op til, hvordan man selv har det med det og hvad man er mest tryg ved. Jeg er glad for det frie valg, vi har i Region Syddanmark, og at vi prioriterer fødeområdet så højt. Det er vigtigt, at både den fødende, men også den lille nye familie, får en god start på livet og det gør man ved en tryg fødsel og en god oplevelse, fortæller Pernelle Jensen.

Pernelle Jensen. Foto: AVISEN

Det sidste konkrete tiltag, som Pernelle Jensen, fremhæver er på Kolding Sygehus.

– Familieområdet på Kolding Sygehus får bedre og tidssvarende rammer. Det bliver mere moderne og afslappet. De kalder det en sansefødestue. Det er hjemligt og roligt, og der kommer ikke så mange maskiner. Det giver en meget mere hjemlig følelse. Det er der sat penge af til, og der er også penge til en afdeling til tidligt fødende så man er samlet under hele indlæggelsen. Der bliver en sammenhæng omkring det når man får familieområder. Det bliver en bedre oplevelse for den fødende , siger Pernelle Jensen.

Som nyvalgt har det krævet tilvænning, men for Venstre-politikeren har det været forholdsvis gnidningsfrit.

– Der er meget læsestof, men det har været godt at komme ind i de to udvalg jeg har, og de hænger sammen. Vi har fået et godt introforløb og så kender jeg lidt ting fra mine mange år i byrådet. Der er en del snitflader til byrådsarbejdet som jeg har været glad for. Det hele har ikke været nyt, siger Jensen og kommer ind på, om noget har overrasket hende:

– Det har overrasket mig hvor lidt man taler om hele sundhedsområdet. Det var  heldigvis fremme i valgkampen, men der bliver ikke talt så meget om det. Jeg synes ikke pressedækningen er så markant på det område, som det er i kommunalpolitik, da det berører så mange mennesker, siger hun.

Noget af det, der fylder politisk for tiden, er Nærhospitaler, og der vil Pernelle Jensen slå et slag for, at sådan et skal til Fredericia.

– Vi har i Fredericia et godt sundhedshus med mange tilbud i forvejen, og der er god dialog mellem parterne og borgmesteren og regionsformanden omkring at søge puljen til nærhospital. Vi skal skabe så mange nære sundhedstilbud som muligt. Det er en fornøjelse at sidde begge steder i den sag. Vi skal have høje ambitioner og lægge flere tilbud ud til borgerne, fortæller Pernelle Jensen, som forventer der sker noget konkret efter nytår med Nærhospitalet.

Et af de store temaer har været hele Lægevagtssagen. Forhandlingerne mellem Region Syddanmark og PLO blev nedlagt.

Den er røget i voldgiftretten, og det er ærgerligt.  Det er vigtigt at have et lægevagttilbud. Det har været vigtigt i hele forløbet så vi har nogen udenfor de byer, hvor der er sygehuse så man har en tæt på efter, at ens egen læge er lukket, siger Pernelle Jensen og slutter:

– Jeg ved det er et problem for mange borgere, både børnefamilier og ældre. Man skal bare lige kunne køre på sundhedhuset fremfor at køre helt til Kolding.