Med en forventet stram finanspolitik i Danmark, fremført af den socialdemokratiske finansminister Nicolai Vammen, står de fleste kommuner overfor en svær situation. Priserne stiger også for kommunerne. Under forrige års valgstemning var der mere luft under vingerne. Men nu er alvorens time kommet.

Socialdemokratiets gruppeformand i Fredericia, Søren Larsen, er optimistisk. Partiet byder nu op til dans med en filosofi om, at ville involvere alle i byrådet, af respekt for de borgere der har stemt på andre partier. Det klæder socialdemokraterne. Overfor dem har de en klar udfordring fra Det Konservative Folkeparti, der for længst har ladet kirkeklokkerne ringe af og meddelt, at der skal skæres ned på overflødigheden. Senest med en pressemeddelelse hvor de vil afskaffe politikernes bespisning og overnatninger, hvor det ikke er strengt nødvendigt. Det er en klar offensiv profil fra Tommy Rachlitz Nielsen (C) og Kirsten Hassing Nielsen (C). Og heller ikke på ledelsesgangen tager de konservative nogen gidsler. Man har tidligere meddelt, at der skal være en passende ledelse, ikke nødvendigvis en dyr en af slagsen.

Vi mangler endnu at høre fra Venstre. Indtil videre har partiet også været offensiv, når det handler om udviklingen af Fredericia. Både på sundhedsområdet, kulturområdet og bosætningen. Tidligere på året kom man med et udspil. Peder Tind (V) har stået fast på, at Venstre skal bruge deres fornyede styrke efter kommunalvalget på at sætte en dagsorden. Spørgsmålet er om pengene følger med.

For sammen med den udstrakte hånd kom Søren Larsen (A) også med en klar advarsel til de andre partier: I kan ønske jer lige hvad I vil, bare I kan finde pengene til det. Samtidig gav han også udtryk for, at han og socialdemokraterne vil kæmpe med næb og kløer for at holde skansen overfor de svageste grupper. Et ømt punkt for Dansk Folkeparti, hvor Susanne Eilersen (O) og Palle Dahl (O) uden omsvøb sagde på et pressemøde i onsdags, at man ikke kunne være bekendt at efterlade nogle på perronen. Dermed især ikke de ældre, der er en fast del af partiets kernepolitik. Samtidig gav Eilersen udtryk for bekymring for, om budgettet ville føre til nedskæringer overfor de svageste grupper. Dansk Folkeparti har dermed indikeret, at de vil kæmpe til sidste mand for ikke mindst pensionisterne. Samtidig stiller de med et krav om, at plejehjemmene forandres, så de bedre lever op til de ældres behov.

Dette er ikke faldet for døve øre hos Socialdemokratiet. Søren Larsen deler opfattelsen om, at plejehjemmene skal være mere hjemlige og ikke institutioner til opbevaring. Udfordringen for hans parti er, at de har serveretten og borgmesterposten. Dermed ender bolden hos borgmester Steen Wrist, der på den ene side skal tilgodese kommunens økonomi og realiteter, og på den anden side skabe så meget fælles fodslag som muligt, hvis han vil bevare den politiske ro. Han kan dog nok hente opbakning hos Enhedslistens Cecilie Roed Schultz og SF’s Connie Maybrith Jørgensen. Men det vil næppe være gratis. Begge byrådsmedlemmer og partier har klare ønsker og ambitioner, som de vil gå ind i forhandlingerne med. De vil have svært ved at forsvare en sparerunde overfor deres kernevælgere, og det er de uden tvivl mere end klar over.

Når pengekassen er tom, er det sværere at lave brede forlig. Traditionen, som Jacob Bjerregaard fik indført, bestod i, at få alle mand ind og stå foran målet. Det lykkedes ubegribeligt mange gange. Men efter 1½ års turbulente tider og nu en økonomisk afmatning med voldsomme prisstigninger for forbrugerne, er situationen en anden. Regeringen og KL har udstukket nogle rammer, og dem er kommunens politikere tvunget til at forholde sig til. Den langfristede gæld i kommunen er steget i 2020 og 2021. Den var ellers faldet under hele Bjerregaards embedsperiode, indtil coronakrisen meldte sin ankomst. Samtidig har man haft uforudsete omkostninger til advokater, der har kostet et tocifret millionbeløb. Hvad det har kostet kommunen i intern arbejdstid, er ukendt. Men faktum er, at man i store perioder har været særdeles overbebyrdet på grund af balladen.

Karsten Byrgesen (O) fra Nye Borgerlige har været kritisk overfor flere af de dårlige sager, der har forfulgt Fredericia Kommune. Spørgsmålet er om socialdemokraterne har noget konkret, der kan gøre det interessant for ham at stille sig foran målet sammen med dem. På linje med Tommy Rachlitz Nielsen (C) har han været kritisk indstillet overfor forvaltningens håndtering af dårlige sager, helt tilbage til sagen om Fredericia Teater. Han vil som minimum stille sig selv det spørgsmål, om det kan betale sig at tage en kugle for holdet, hvis der er tale om besparelser. Samtidig stiller han op til Folketingsvalget, hvorfor han vil vægte situationen nøje.

Efter kommunalvalget i 2021 er styrkeforholdet mellem Socialdemokratiet og de øvrige partier forandret. Partiet blev kraftigt reduceret. Samtidig kom SF atter ind i byrådet. Det gjorde Det Konservative Folkeparti også. Men Søren Larsens klare udmelding om at man ønsker et bredt forlig, er samtidig også udtryk for både pragmatisme og driftssikkerhed. Skulle Fredericia stå i en svær situation, og skal der træffes svære beslutninger, vil det være bedst hvis så mange partier som muligt, kan se sig selv i det. Uanset hvad, så har de lokale politikere en stor udfordring foran sig de kommende uger.