Mandag den 21. november kom Torben Ploug, der er direktør i Spar Nord Lillebælt, forbi foreningen Selvhjælp Fredericia-Middelfart for at overrække en check på i alt 42.249 kr. fra Spar Nord Fonden.

Daglig leder i foreningen Christina Olesen og projektleder Luise Albirk tog gladeligt imod checken. Pengene skal gå til projekt UngSorg, som er et tilbud om sorggrupper for unge i alderen 16-25 år, der har mistet en forælder eller en nær pårørende. 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart havde søgt Spar Nord Fonden om penge til projektet, da der ikke er noget sorggruppetilbud for unge i den alder i hverken Fredericia -eller Middelfart Kommune.

Det vil Spar Nord Fonden gerne bakke op om.

Vi er utrolig glade for bevillingen og ser frem til, at vi kan få sorggrupper i gang for de unge i den aldersgruppe, udtaler Christina Olesen. 

Foreningen har stor erfaring i at køre sorggrupper – senest en sorggruppe for yngre voksne der har mistet en ægtefælle. 

– Det er godt at få talt om sorgen. I en sorggruppe vil de unge opleve at blive lyttet til -og få støtte, og ikke mindst erfare, at de ikke er alene med de svære følelser og tanker – der er andre unge i samme situation.

Pengene skal bl.a. gå til materialer til brug i grupperne, gruppelederuddannelse for de frivillige samt markedsføring. Foreningen regner med at kunne starte den første sorggruppe op til feb. eller marts 2023.

– Vi har allerede fantastiske frivillige, der har meldt sig på banen til at være gruppeledere i en sorggruppe. Nu skal vi bare have tilbuddet ud til de unge. 

Foreningen har i forvejen et godt samarbejde med bl.a. Fredericia -og Middelfart Gymnasium i forbindelse med grupper for unge med begyndende angst. Gymnasierne vil derfor være behjælpelige med at henvise de unge til tilbuddet.