For Socialdemokratiet, der har borgmesterposten i byen, er det vigtigt at flest muligt af byens vælgere bliver repræsenteret i kommunens budget. Det siger gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Larsen. Forhandlingerne om det kommende budget begynder i næste uge, og allerede nu er der bekymring hos flere lokalpolitikere på grund af et krav om besparelser.

– Vi vil gerne tage lederskabet på os, så vi kan styre kommunen i den bedst mulige retning. Vi starter i næste uge med at lytte. Vi har inviteret alle partierne ind til nogle løse drøftelser. Her vil høre, hvad de har af ønsker. Og hvad har de af finansieringsforslag til hvordan, vi skal få det her til at hænge sammen. Når vi så har været hele rækken igennem, så skulle det gerne give anledning til, at vi kan begynde at arbejde på en skitse, så vi kan blive mere konkrete, fortæller Søren Larsen.

Den 10. oktober 2022 skal budgettet være endeligt vedtaget. Så det bliver nogle hektiske uger for lokalpolitikerne. Fredericia har været gennem en lang periode, hvor det er blevet en tradition, at man ender med et bredt forlig. Den ambition har Socialdemokratiet også denne gang. Men Søren Larsen understreger, at det kun kan lade sig gøre, hvis samtlige partier har den samme indstilling:

– Vi skal kunne finde hinanden i et bredt samarbejde. Vi skulle gerne få lidt ud af det allesammen. Men vi skal kunne se, at vi er nød til at bidrage for at få de andre med.

Gruppeformanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe understreger, at kommunen er under pres. Både anlægs- og driftsbudgettet er kraftigt begrænset. I det indeværende år er børneområdet, familieområdet, socialområdet og seniorområdet er meget kraftigt udfordret. Han forklarer, at der er nogle strukturelle ubalancer, så man er nød til at have retvisende budgetter som man kan stå på, så man ikke skal ud og lave løbende besparelser henover et år.

Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer, Susanne Eilersen og Palle Dahl, udtrykte på et pressemøde forleden bekymring for at et stramt budget vil ramme de svageste grupper. Det forholder Larsen sig til:

– Socialdemokratiet har et stærkt fokus på velfærdsområderne. Netop børneområdet, det sociale område og ældreområdet. Der kæmper vi med næb og kløer for at opretholde serviceniveauet. Det er vores ambition at holde det seviceniveau, vi har i dag. Jeg håber at vi kan organisere os ud af det. Altså gøre ting mere effektivt, uden at borgerne bliver ramt, siger Søren Larsen.

Han forholder sig også til den temperaturmåling, der er blevet foretaget. Søren Larsen vil på den baggrund have fokus på ledelsen af plejehjemmene. Man skal have en mere nærværende ledelse og hjælpe med at frigøre tid til at lederen i højere grad kan være leder, fremfor at lave masser af administrative opgaver. Det handler også om den overordnede ledelse af plejehjemmene:

– Kontakten med pårørende skal være mere endsartet. Flere af vores plejehjem er i højere grad en institution fremfor et hjem. Det er ældre borgere, der bor der. Og ældre borgere skal ikke bo på en institution. De skal bo i et hjem. Vi skal derfor bruge nogle midler på at gøre plejehjemmene til bedre hjem. Her tænker jeg primært på fælles arealer, gangarealer og så videre. Vi skal have redskaber væk. Vi skal have andre møbler. Flere grønne planter. Det skal være mere hyggeligt og mere hjemmeligt.

Aftalen mellem KL og regeringen tager ifølge Søren Larsen højde for udviklingen i demografien, der viser en fortsat stigning i antallet af borgere med behov for pleje. Derfor mener han, at man er dækket ind.

– Derfor skulle demografiudfordringen ikke ramme os økonomisk. Jeg er ikke bekymret for at disse vigtige områder er i farezonen. Jeg gør altid meget for at stå vagt om dem. Men der er naturligvis udfordringer. Så hvis vi ikke gør det rigtigt, så kan vi komme til at ramme de svageste borgere, som vi skal passe på, understreger Larsen.

Planen for budgetforhandlinger er for borgmesterpartiet, at man starter med at lytte. Så håber man at partierne ikke bliver ultimative i deres krav. Jo flere partier, der stiller ulitmative krav, desto sværere bliver det at kunne rumme alle partierne, slår Søren Larsen fast:

– Det er let at lave en ønskeliste, også en der er meget lang, men jeg håber også at partierne anviser finansieringen til det samtidig. Vi håber altså på, at de udviser en ansvarlig tilgang til budgettet. Jeg håber meget at man finder penge til det, man ønsker sig.

Udover at få etableret et solidt budget på de tunge velfærdsområder, ønsker Socialdemokratiet også at fastholde udviklingen af Fredericia. Det gælder også bosætning- og turismestrategien og de kulturelle tilbud. Søren Larsen tror på, at hvis man kan få hverdagen til at hænge sammen for familierne, så bliver det mere attraktivt at bo i Fredericia. Af den vej vil der komme tilflytning. Men der skal også skabes nye tiltag:

– Vi ser meget positivt på udviklingen af et fæstningscenter og hvordan, vi kan komme rigtig godt videre med det. Det skal rage op, og det skal være ambitiøst.

Det Konservative Folkeparti har senest givet udtryk for, at de vil have set på omkostningerne i administrationen. Søren Larsen mener, at man generelt skal have fokus på ledelsesområdet, for at se om man er i balance. Men han synes samtidig, når det drejer sig om topledelsen, at den periode man har været igennem de seneste 1½ år, viser at man har manglet nogle rutinerede direktørkræfter:

– Vi har været meget tynde på det område. Det gør os sårbare. Det er vigtigt, at vi har nogle kompetente mennesker i spidsen, og dem vi skal bruge.

Søren Larsen slutter af med at gentage sin opfordring til de øvrige partier om at gå ind i forhandlingerne uden ultimative krav. Frem mod den 10. oktober 2022 skal der findes løsninger, og han håber det ender med at blive bredt, til gavn for hele Fredericias befolkning.