Rigsrevisionen kritiserer i en ny beretning styringen af udviklingen af ejendomsvurderingssystemet i årene 2017 til 2020. Skatteministeriet tager kritikken til efterretning, og der er igangsat og gennemført initiativer, der skal styrke de områder, Rigsrevisionen kritiserer.

Rigsrevisionen har netop offentliggjort en ny beretning om ejendomsvurderingsområdet, som rejser flere kritikpunkter. Skatteministeriet tager beretningen til efterretning.

– Det har længe været kendt, at der har været massive udfordringer på det her område. Det stod klart med det eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer, vi gennemførte, lige efter regeringen trådte til, og det har vores It-tilsyn også konstateret. Både eftersynet og It-tilsynets arbejde viste, at økonomistyringen i projektet ikke har været god nok – og det kan vi nu også læse ud af Rigsrevisionens beretning. På den baggrund tager jeg naturligvis Rigsrevisionens beretning til efterretning, siger skatteminister Morten Bødskov.

Skatteministeren hæfter sig ved, at der er sket en positiv udvikling på området efter den periode, som Rigsrevisionen fokuserer på i sin beretning:

– Rigsrevisionens analyse slutter ved udgangen af 2020, og dermed inddrager den ikke de store fremskridt, der er sket i 2021. Det er ærgerligt, for der er igangsat en lang række tiltag, der forbedrer styringen af projektet. Og derudover skal vi huske, at de første vurderinger jo nu er sendt ud til boligejerne. Der er fortsat udfordringer – det er vi klar over. Men vi er et meget bedre sted nu, end vi var i den periode, Rigsrevisionen har kigget på, siger skatteminister Morten Bødskov.

Rigsrevisionen kritiserer også oplysningerne til Folketingets partier frem til 2020. Kritikken bunder i forskellige afgrænsninger af, hvad der indgår i opgørelserne.

Skatteministeriet vil på den baggrund udvide sin afgrænsning af, hvilke omkostninger, der indregnes i projektbudgettet. Der har dog hele vejen igennem været fuld åbenhed om, hvad der har været med i budgettet.