Når Karina Lorentzen mandag besøger Vejle fjord sammen med byrådsmedlem Allan Pedersen, SF, mandag, så er det for at se, hvordan Vejle kommune forsøger at få en fjord i balance. Vejle fjord løber ud i Lillebælt, som længe har haft store problemer med iltsvind.

Den seneste måling fra Miljøstyrelsen viser fx, at der er 0,6 mg/l ilt i vandet i Vejle Fjord. Det kategoriseres som kraftigt iltsvind, og er det højeste niveau af beredskab.

Derfor mener Karina Lorentzen, at der skal gøres noget med det samme. Vejle kommune har fx lavet en form for behandling, som tilbageholder kvælstoffet fra landbruget, der bærer en del af ansvaret for de mange tons kvælstof, der hvert år hældes ud i fjord. Det tiltag glæder hun sig til at se.

– Lillebælt gisper mange steder efter vejret. Det er en katastrofe for alt levende, og det rammer også kystfiskerne, som bruger fjorden som rekreativt område, siger SF’s folketingsmedlem og spidskandidat i Trekantområdet Karina Lorentzen.

-Lillebælt og Vejle fjord har akut brug for førstehjælp. Derfor er et af vores forhandlingskrav til en kommende regering, at vi skal have en lov, der giver naturen lov, der beskytter den både til vands og til lands, siger Karina Lorentzen.

I en sådan lov ønsker SF, at 10 procent af vores areal skal kategoriseres som strengt beskyttet, mens yderligere 20 procent skal kategoriseres som særligt beskyttet. Det skal gælde både på land og i vand.

-En sådan beskyttelse gavner ikke kun Vejle Fjord. Det hjælper også Flensborg Fjord, hvor der er problemer med muslingeskrab og faktisk hele det danske farvand vil nyde godt af, at vi beskytter dem. For eksempel vil vi også forbyde bundslæbende fiskeriredskaber, som oproder havbunden og frigiver gemte næringsstoffer, som er guf for algerne og bidrager til iltsvindet, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

-Jeg glæder mig meget til at vise vores lokale folketingsmedlem Vejle kommunes løsning. Det er lokale løsninger, der er vigtige at have med ind på Christiansborg, så man ikke laver lovgivning hen over hovedet på kommunerne og borgerne, siger Allan Pedersen, SF’s byrådsmedlem i Vejle Kommune.