Region Syddanmark har vedtaget at finansiere UngMod og UngSex’ aktiviteter i en midlertidig periode i 2023. Regionsrådsmedlem Pernelle Jensen fortæller, at det har haft en stor effekt at have klinikkerne i Fredericia og Vejle.

Sygehus Lillebælt har sammen med kommunerne Fredericia og Vejle etableret henholdsvis UngMod og UngSex. Klinikkernes formål er at styrke unges seksuelle sundhed og trivsel, herunder at forebygge uønsket graviditet, aborter og seksuelt overførte sygdomme. Klinikkerne tilbyder tre primære ydelser, som er rådgivende samtaler, test for kønssygdomme og prævention. Klinikkerne er sammen med Klinikken for seksuel sundhed, som Odense Universitetshospital driver i samarbejde med Odense Kommune, evalueret i en rapport, der blev forelagt for sundhedsudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen og regionsrådet i møderne i oktober måned 2022. Finansieringen af UngMod og UngSex er sket via midler fra udmøntningsrammen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Midlerne er opbrugte i løbet af 2023.

I Odense ligger AIDS-Fondets Checkpoint på samme adresse som Klinikken for seksuel sundhed. I mere end 10 år er der gennemført test- og rådgivningsaktiviteter på stedet som retter sig mod målgrupper med høj risiko for sexsygdomme, herunder transpersoner og mænd, der har sex med mænd. AIDS-Fondet har de seneste tre år modtaget midler fra satspuljerne til finansieringen af Checkpointet. Disse midler ophører med udgangen af 2022, og for nuværende er det usikkert, om AIDS-Fondet kan finde finansiering til fortsat at opretholde aktiviteterne i Checkpointet.

Mikrobiologisk Afdeling på OUH har siden 1. februar 2021 sørget for transport og analyse af de tests for kønssygdomme, som indsamles i Checkpointet. OUH har selv afholdt udgiften til transport og analyser af 1.100 tests. Imidlertid har det vist sig, at antallet af tests, der gennemføres, er tre gange så højt, dvs. at der årligt transporteres og analyseres 3.300 tests. Udgiften for OUH løber derfor op i 1.089.000. kr. årligt, hvilket ikke kan rummes inden for det eksisterende budget. Samarbejdsaftalen mellem Mikrobiologisk Afdeling og AIDS-Fondet udløber ved årets udgang og vil ikke kunne forlænges, såfremt der ikke tilføres midler til transport og analyser af tests.

I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en samlet plan for forebyggelses- og rådgivningsaktiviteter i relation til seksuel sundhed samt gennemførelse af tests for kønssygdomme og analyser heraf. Desuden er det aftalt, at udgifterne til drift af UngMod og UngSex og til analyser af tests, der indsamles i AIDS-Fondets Checkpoint i Odense, kan finansieres midlertidigt i 2023 indtil den fremadrettede plan foreligger. Udgifterne til den midlertidige drift af UngMod og UngSex i 2023 er 200.000 kroner. Hertil kommer udgifter til transport og analyser af test fra AIDS-Fondets Checkpoints.

Pernelle Jensen (V). Arkivfoto

– Der er gode erfaringer med, at det hjælper på, at vi ikke har så unge mødre. Tidligere har blandt andet Fredericia været kendt for at have unge mødre. Det har det hjulpet på, fordi man kommer derhen og får vejledning anonymt, og testes for kønssygdomme, siger regionsrådsmedlem Pernelle Jensen (V).

Ifølge Pernelle Jensen er det primært unge kvinder, der benytter sig af tilbuddet. Hun håber, at enndu flere vil benytte sig af det i kommende år.

– Det er et af mange tilbud for at forbedre trivslen hos de unge, men et vigtigt tilbud fordi det er blevet et trygt sted at tage hen, også fordi det er anonymt. Det er derfor godt, at vi skal kigge på en bedre geografisk dækning i det kommende år, så vi kan hjælpe endnu flere unge og at tilbuddet i de byer, som det er i lige nu, kan fortsætte med den finansiering, som vi har godkendt, fortæller hun.