Rigspolitiet har d.d. truffet afgørelse i personalesagerne vedrørende politiinspektør Uffe Stormly og sektionsleder Birgitte Buch som opfølgning på Minkkommissionens beretning.

Det kan oplyses, at politiinspektøren og sektionslederen begge er meddelt en disciplinær advarsel af Rigspolitiet. Som begrundelse for advarslen har Rigspolitiet henvist til Minkkommissionens vurdering af de to sager.

Rigspolitiet kan herudover oplyse, at der ikke vil være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser i forhold til Uffe Stormly og Birgitte Buch.