Karsten Byrgesen indtrådte i Region Syddanmark den 1. januar 2022. Han har draget sig erfaringer i løbet af året, og har han har særligt en opsang til flere dele af sundhedssektoren, som han mener der skal kigges på. Blandt andet mener han, at man bør nedlægge lægevagten i dens nuværende funktion og tænke den helt om.

Nye Borgerliges Karsten Byrgesen fik det ene af partiets to mandater til regionsrådet i Region Syddanmark ved valget i 2021. Byrgesen sidder i Præshospitalsudvalget, Digitaliserings- og innovationsudvalget og Miljøudvalget. Særligt det førstnævnte udvalg er noget, der ligger Byrgesen på sinde, når han taler om året 2022 i regionen.

– Det er et år, hvor vi har stået  med eftervirkninger af covid-19 og det har givet en voldsom indvirkering på sundhedsvæsnet. Håndteringen af det har skræmt vores ansatte væk så vi mangler personale. Det er lige fra SOSU-assistenter til sygeplejersker. Det er en sag, som regeringen har skabt og skal løse, men vi har uhørte ventetider på sygehusene på banale operationer så folk lever i et smertehelvede, siger Karsten Byrgesen.

Karsten Bygesen. Foto: AVISEN

En af de sager, der har fyldt i medierne er lægevagtssagen. Det viste sig, at i flere større byer i Region Syddanmark, at lægevagten ikke var åben, selvom der lå en aftale mellem PLO (Praktiserende Lægers Organisation). Politikerne var ikke orienteret om det, og kunne undrende få informationen igennem medierne. Siden er forhandlinger om ny aftale om PLO og Region Syddanmark brudt sammen. Karsten Byrgesen mener, at man med den situation, der er opstået, kan nytænke hele området, og helt undgå at have en lægevagt som man kender det i dag.

– Lægtevagtssagen er en skandale. PLO har fralagt sig ansvar og ikke levet op til det, og det betyder blandt andet man i Fredericia ikke har en lægevagt. Det rejser et spørgsmål om lægevagten er deres opgave voksen. Kunne man tage personalet der har været reddere i mange år og bruge dem i stedet? De er paramedicinere De ser mennesker, når de tilkaldes, og det er dem, der holder patienterne i live, og spørgsmålet er om vi skal have klinikker, hvor vi har en paramediciner på en ny sundhedsvagt som vi laver, foreslår Byrgesen og forsætter:

– For nogle år siden var jeg selv inde på en skadeklinik, da det hed det. Jeg blev syet i min finger, og det skete på den måde, at inde på skadeklinikken ringede de til en i Kolding og forklarede sagen, og fik go til at sy. Det blev klaret uden en læge. Vi skal se, om vi gør tingene på den rigtige måde, og jeg synes det er værd at tage med i den her debat om lægevagten. Den situation, som vi har nu, er slet ikke holdbar. Jeg synes derfor man skal se på området omkring selve lægevagtdelen, der ikke er den akutte behandling, hvor man kommer ind med en ambulance. Det er til de små hverdagsting.

I forbindelse med det første år i Regionsrådet er der noget, som Karsten Byrgesen har bemærket i en positiv og overraskende forstand.

– Det, der har overrasket mig er, at der er en arbejdsmoral og glæde blandt dem jeg har haft noget med at gøre. De har stort kendskab til tingene, og når jeg spørger dem om noget, så taler forvaltningen mig ikke efter munden og kommer med faglige indspark. Det har jeg stor respekt for, slutter Karsten Byrgesen.