Af Karsten Byrgesen, Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Nye Borgerlige gik til de netop overståede budgetforhandlinger med et krav om, at al ikke lov bestemt bureaukrati, rapportering og ”regel over fornuft” skal afskaffes.

Der er desværre ingen ende på, hvor mange gange der er talt og skrevet om komplet skøre kommunalt bestemte regler, der gør livet svært for borgerne i deres møde med et forstenet regel- og tankesæt.

Det gælder i skolerne, på institutionerne, i hjemmeplejen, på plejehjemmene og størst af alle, på Jobcentret, hvor regelrytteri presser mennesker til det yderste, og desværre ofte længere!

Det er slut. Alle partier undtagen konservative er med på den retning som Nye Borgerlige i Fredericia har sat. Under overskriften ”Regelforenkling på de store velfærdsområder” slås det med syv tommer søm fast, at skøre ligegyldige og arbejdskrævende procedurer skal væk. De er fortid. Det er de fordi, der er brug for mest mulig kernevelfærd for pengene. Det betyder blandt andet, at medarbejdere skal bruge tiden på det, der giver værdi for borgerne. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne – dig derude på arbejdspladsen eller i den kommunale forvaltning – ikke spilder jeres egen eller borgernes tid på regelrytteri. Det er samtidig vigtigt, at der sikres mest mulig kvalitet i opgaverne. Forligspartierne med undtagelse af konservative der valgte ikke at tage en budgetansvar, er enige om, at der generelt skal arbejdes for mere frihed, tillid til faglighed og sund fornuft og mere plads til, at de dygtige medarbejdere kan lave gode løsninger tæt på borgeren.

Det gælder på alle de store velfærdsområder – som socialområdet, skoler og dagtilbud – at forligspartierne vil arbejde for at sætte medarbejdere og ledere mere fri. Der igangsættes derfor en sanering af de kommunale regler og krav til bl.a. dokumentation, så der kan frigøres mere tid til at de varme hænder ikke spildes på kold registrering. Hvis du i Fredericia oplever skøre ting, som knytter sig til dette område, at du meget velkommen til at skrive til mig og beskrive problemet. Jeg vil bære dine oplysninger til rette vedkommende, så fornuften kan vinde og spildtid på unødig dokumentation kan svinde (karsten.byrgesen@fredericia.dk).