Den kommende uge står i alvorens tegn for politikere landet over, også i Fredericia skal politikerne den kommende tid tage stilling til millionbesparelser på velfærd og drift.

Tager man et kig på udvalgsdagsordnerne på fredericia.dk, afslører de kommende udvalgsmøder, at det ikke er et gavebodsbudget, politikerne ender med at skulle lande. Sidste år landede borgmester Steen Wrist sit første budgetforlig i Fredericia, det blev bredt, dog stod Venstre udenfor. Han er udmærket klar over, hvad der venter politikerne.

– Vi går ind til nogle budgetforhandlinger, hvor der skal prioriteres noget mere i år. Vi har nogle kendte faktorer, som eksempelvis det specialiserede socialområde, hvor udfordringerne er større end budgetterne. Med det menes der faktisk, at det er mennesker med et reelt behov. Derudover har vi også nogle faktorer på børneområdet, hvor børn har udfordringer, som vi som kommune skal hjælpe med. Det skal vi, det er ikke til diskussion. Det er kommunale kerneopgaver, der skal håndteres. Vi ser også ind i en tid med stigende priser, præcis som man gør i den private budgetlægning i husholdningen. Det skal vi som kommune også forholde os til. Det er også en faktor, fortæller borgmester Steen Wrist (A).

I Danmark er budgetterne i kommunerne reguleret af den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, hvilket betyder, at rammerne er lagt for, hvad kommunerne må. Det betyder eksempelvis, at selvom Fredericia Kommune måtte have nok penge i kassen, så kan kommunen ikke bruge mere end den service- og anlægsramme, som der er vedtaget i kommuneaftalen for 2023.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL blev enige om, at det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Aftalen kommer oven på år med meget høje anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer. Samtidig er arbejdsmarkedet under pres med lave ledighedstal og høj beskæftigelse. Der opleves således rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Udfordringerne skaber behov for at nytænke velfærden gennem innovation og frisættelse af kommunerne og skaber samtidig behov for, at alle tager ansvar for udfordringerne, så velfærdssamfundet fortsat kan videreudvikles, sagde parterne i juni, og det er den ramme, som de fredericianske og danske politikere over hele landet nu skal lægge budgetter efter.

Regeringen og KL var enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgivningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op om kommunernes indsats.

– De to rammer, service og anlæg, er reguleret i aftalen, og efter 17 måneder i streg, hvor beskæftigelsen buldrer af sted, er der brug for, at kommunerne holder lidt igen, så private kan få en håndværker. Til gengæld er der kommet en lille tildeling på servicerammen, men ikke en tildeling, der er stor nok til, hvad der er behov for, siger Wrist og uddyber:

– Det positive i Fredericia er, at vi rent faktisk har en kassebeholdning, der gør det muligt for os at bruge vores rammer fuldt ud. Det er faktisk ikke alle kommuner, der kan det. I nogle kommuner har man ikke et skattegrundlag, hvor man kan bruge rammerne fuldt ud, hos dem er situationen en helt anden, og i øvrigt meget mere alvorligt. Det betyder ikke, at vi ikke er udfordret i Fredericia. Rammen på service er ganske enkelt ikke stor nok i forhold til de kendte faktorer. På anlæg er vi blevet virkelig sat ned, i forhold til, hvad vi havde sidste år. Det er stadig et stort anlægsprogram i forhold til, hvad man havde før i tiden, men det er slet ikke nok i forhold til det efterslæb, der er på eksempelvis renovering af skoler. Når vi ser ind i en kommunalbudgetlægning, så kan man sammenligne det med, at man har mange penge på kontoen derhjemme privat, men også hvad man har mulighed for at må bruge af de penge, og det er den sidste del, der er den svære del.

Hvad betyder det for den forhandling, du skal have med de øvrige partier i byrådet?

– Det betyder, at hvor vi tidligere er gået ind i budgetlægningen med en mulighed for, lidt kækt sagt; fordeling, så kan vi ikke det i år. Der har tidligere været frie midler på en serviceramme eller en anlægsramme, hvor folk kunne sætte deres fodaftryk. Denne gang starter vi et andet sted. Det kan godt ende med, at der kommer frie midler, men så skal vi gå endnu kraftigere til værks i det sparekatalog, vi bliver præsenteret for i næste uge. Vi har bestilt et katalog på 67 millioner, og de faktiske behov er omkring de 30 millioner. Hvis man vil nye ting, så er det ikke nok at finde 30 af de 67 millioner, så skal vi finde noget mere. Det er netop fordi, vi går ind til bordet med nogle budgetposter, der ikke er i balance lige nu, og de skal bringes i balance inden, man kan gøre nye ting. Det er klart, at det er en anden forhandling, end når man i gåseøjne “bare” skal fordele ud fra et råderum. I år starter vi et andet sted – nu er det politiske kræfter, der skal ind og tage et ansvar ved forhandlingsbordet, inden der er et råderum, hvilket givetvis ændrer noget på dynamikken i forhandlingerne, siger borgmesteren, der går efter et bredt forlig, men også ved, at det kan blive svært.

– Jeg går efter et bredt forlig, og det er der mange grader af. Nogle gange har Fredericia haft helt brede forlig, andre smalle forlig, og så kan det være noget midt i mellem, men jeg håber, at alle er med til at tage det ansvar nu, så vi kan bringe budgetterne i balance, siger Steen Wrist, der godt ved, at det bliver en ny form for forhandling i år.

– Jeg tror generelt, at der skal mange kander kaffe til, og en hel del nysgerrighed på, hvad folk mener, når de siger ting. Jeg tror også, at man skal yde denne gang, før man kan nyde.

I mange kommuner taler man om, at det bliver rigtig svært i år og kommer til at koste hårdt på velfærdsområdet, hvad tænker du om det set med Fredericia-briller?

– Man kan stille det op som følger i en kommune: Der er skal-opgaver i en kommune og der er kan-opgaver. Skal-opgaverne er ikke til diskussion, her er meget reguleret af lovgivning. Det er derfor kan-opgaverne, vi skal prioritere i. Jeg er optaget af, når vi taler om kan eller skal, hvad der er kerneopgaver, og herfra prøve at sige, at vi fokuserer ind på det, siger Steen Wrist.

Er der nogle oplagte steder at spare?

– Nu er vi ikke blevet præsenteret for sparekataloget endnu, men det tager vi, når det kommer. Vi sender også kataloget ud i høring, og det kan være, at der kommer andre forslag ind i den retning, slutter borgmesteren, der ikke vil låse sig fast på oplagte områder at spare på endnu.