I Fælledvejskvarteret er der opstået en sag, hvor det har vist sig, at der er forurening på flere af grundene, der gør, at de berørte borgere står med et stort værditab. Venstre-politikeren Kenny Bruun Olsen mener, at Fredericia Kommune bør gå ind i sagen og hjælpe borgerne.

For et par år siden blev et rækkehus revet ned, da et par købte en grund og opdagede, at den er forurenet. Kenny Bruun Olsen fortæller, at sagen stammer helt tilbage fra 50’erne og 60’erne, hvor Klement Deleuran var det, der svarer til kommunaldirektør. Han ejede grunden, der er kendt som grusgraven, og da han ikke kunne grave mere op, solgte han den til kommunen.

– På et tidspunkt i 1960 blev lossepladsen lukket af sundhedskommissionen. Kommunen tænkte over, hvad de kunne gøre, og endte med at sælge den til daværende byrådsmedlem Aksel Petersen (C), der sad i byrådet i alt i 19 år. Der var en pris på grunden, og jeg hæfter mig ved, at der var en udstødningsudgift, som skulle betales af kommunen. Det står ikke i det materiale, der er om sagen nu, men de 19 berørte grundejere har fundet frem til via arkiver, at det var sådan, siger Kenny Bruun Olsen.

I 2019 ville et par bygge, hvad der skulle være deres drømmebolig. Der blev det opdaget, at grunden er forurenet. I den forbindelse havde man i salgsmaterialet oplyst, at der var dagsrenovation.

– Fra min barndom husker jeg det som mælkekartoner og lignende fra køkkenet, men der var også kemikalier, og det gør, at det minder om et deponi. Den næste ting i det er, at kommunen afholder alle udstøbniningsafgifter og betaler landmåleren for det. 19 grundejere har mistet en masse penge for at være på en giftgrund, siger Bruun Olsen.

Hidtil har det været borgerne i sagen, der har skullet tage skeen i den anden hånd, men Kenny Bruun Olsen mener, at Fredericia Kommune bør gå ind i sagen og være der for borgerne.

– Hvis vi kan finde de rygende pistoler, så er der belæg for at give en erstatning, og det kan tilsidesætte forældelsesreglen på 30 år. Jeg er af den opfattelse, at vi bør som service i kommunen bør varetage de ting, der er borgernes problem. Det er sørgeligt, at de står med en værdiforringelse. Vi kan vende den om og sige, at kommunen arbejder for borgerne og det vil gøre det nemmere, forklarer Venstre-politikeren

Det er Region Syddanmark, der fører de forundrede grunde ind i et register. På deres hjemmeside oplyser regionen, at man kan anmode om optagelse i værditabsordningen, hvis grunden er forurenet uden, at man har kendt til det før købet. Den ordning henviser Kenny Bruun Olsen til.

– Ni ud af 19 huse kan komme ind under den ordning, som man betaler et beløb for at være med i. Værditab er egentlig et forkert ord, men der er et tab, og det er der, jeg mener kommunen skal hjælpe moralsk. Hvis juraen er med os kan vi godt hjælpe dem, men jeg føler, at nogen sidder og siger, at borgerne må komme med beviser, siger Kenny Bruun Olsen.

En grund kan kortlægges som måske forurenet, V1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening, og som derfor giver mistanke om forurening Er der dokumentation for, at et areal er forurenet, bliver det kortlagt som V2. Det er typisk tekniske undersøgelser af jorden, der ligger til grund for en kortlægning på V2.

Region Syddanmark oplyser, at man kan rejse et civilretligt mangelkrav mod den tidligere ejer, hvis man opdager, at den ejendom, man har købt, er forurenet. Selvom sælger ikke har kendt til forureningen, og ikke selv er skyld i den, kan forureningen betragtes som en skjult mangel. Hvis en domstol afgør, at forureningen betyder en væsentlig værdiforringelse i forhold til den pris, man har givet for ejendommen, kan sælger blive dømt til at betale et forholdsmæssigt afslag i prisen på ejendommen. Kendte sælgeren derimod til forureningen og holdt oplysninger om forureningen skjult under salget, kan der eventuelt rejses en erstatningssag.