Middelfart Byråd vedtog mandag den 7. november, at der skal opføres 20-28 ældreboliger på Adlerhusvej 30. Det var dog ikke et enstemmigt byråd, der vedtog forslaget. Nye Borgerlige, Enhedslisten og Venstre stemte imod.

Byrådet vedtog d. 27. juni 2022 at sende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boliger på Adlerhusvej 30 i offentlig høring.

Lokalplanen er udarbejdet med afsæt i, at Boligforeningen Civica ønsker at opføre 20-28 boliger som tæt/lavt byggeri i varierende størrelser fra 70-110 kvm. samt et fælleshus på omkring 90 kvm. Civica agter at opføre bebyggelsen som et seniorbofællesskab. På ejendommen ligger et mindre klubhus, der fremadrettet ønskes benyttet til fælleshus. Herudover er ejendommen ubebygget.

Ejendommen er beliggende i den vestlige del af Middelfart by bag eksisterende boligbebyggelse. Ejendommen afgrænses mod syd af jernbanen. Ejendommen er til de øvrige sider omkranset af lokalplan 23.16, der er en bevarende lokalplan.

Arealet har hidtil været benyttet som idrætsplads; senest har arealet været benyttet af Middelfart Bueskyttelaug. Der er ikke eksisterende lokalplan for området, men området er omfattet af kommuneplanramme R.01.01, offentligt rekreativt formål som sportsplads og lignende. Ejendommens matrikulære areal er 12.154 kvm.

Sagen har været i høring fra den 13. juli 2022 og frem til den 7. september. Der er kommet i alt ni høringssvar, der fordeler sig på følgende temaer:

  • Bevaring af grønt område
  • Trafik
  • Støj
  • Tilstødende bevarende lokalplan
  • Natur, beplantning og udearealer
  • Byggeri og anvendelse
  • Anlægsfasen
  • Øvrige

– Vi ved, at der er efterspørgsel på sådanne boliger, som det foreslåes, og der er lange ventelister til de seniorbofællesskaber, der er i Middelfart. Vi åbner muligheden for et nyt fællesskab her, sagde borgmester Johannes Lundsfryd (S).

Venstre ville ikke stemme for forslaget.

– Vi stemmer imod lokalplanen. Det skal siges, at vi ikke er imod senior- og ældreboliger. Der er andre slags boliger i Middelfart. Vi mener ikke, at det er attraktivt og det vil skabe støjklager. Flere vil blive berørt af det, sagt Anders Møllegård.

Heller ikke Enhedslisten bakkede op om det.

– Seniorboliger er godt. Fire tog i timen kører forbi og der kører godstog om natten. Man kan ikke hygge sig med rødvin i haven. Er det den her vej vi skal gå eller skal vi finde en anden vej at gå? Vi stemmer imod, sagde Lasse Schmücker.

Steffen Daugaard fra Dansk Folkeparti har undervejs i processen ændret mening. Oprindeligt var han imod.

– Vi vil være med til det, og har lyttet til borgerne. Borgerne kan flytte hen til et sted, hvor der er et sammenhold. Det højner området, når vi får lavet det her. Mest af alt skal vi lytte til borgerne. Nu skal vi ikke kloge os og holde fast. Vi har stemt imod før, men nu stemmer vi for, sagde han.

Med stemmerne 14-9 endte forslaget med at blive vedtaget.