Med stemmerne 14 mod ni holdt byrådet i Middelfart Kommune mandag den 7. november fast i beslutningen om at fastholde den nuværende konstruktion af Brobygning Middelfart, hvor flere partier har påpeget habilitetsproblemer.

På byrådsmødet i Middelfart mandag forsøgte Nye Borgerlige og Enhedslisten at få ændret i den konstruktion, der sikrer kommunale midler til direktør, Brobygning Middelfart og til et samarbejde mellem medievirksomheden, Jysk Fynske Medier, der blandt ejer og driver Fyens Stiftstidende og Melfar Posten.

Partiernes ændringsforslag omhandlede en byrådsbeslutning fra 2019 om Brobygning Middelfart.

Nye Borgerliges Jonas René Jensen påpegede på byrådsmødet og har flere gange gentaget, at han blandt andet ser habilitetsproblemer i Brobygningskonstruktionen og forvirring om, hvilke kasketter, de forskellige personer i organisationen har på.

I forbindelse med samarbejdet mellem Middelfart Kommune og Brobygning Middelfart yder kommunen et årligt driftstilskud på tre millioner kroner, og ydermere er direktøren ansat af Middelfart Kommune og udlånes til Brobygning Middelfart som en del af driftstilskuddet.

Nye Borgerlige og Enhedslisten ønsker, at aftalen med, at dirketøren er ansat af Middelfart Kommune og udlånes Brobygning Middelfart som en del af driftstilskuddet, fjernes fra formuleringen i aftalen. Jonas Jensen påpegede, at de to partier ser flere problematikker ved den nuværende aftale.

– Direktøren i Brobygning Middelfart refererer til Kommunaldirektøren, som også er tilforordnet Brobygning Middelfarts bestyrelse. Derfor kan der opstå forvirring om, hvilke kasketter parterne har på. Der er habilitetsspørgsmål i forhold til dem, der er involveret i Brobygning, konkluderede Jonas Jensen.

Han refererede blandt andet til habiliteten i, at Anders Baagland, der er ansat hos Brobygning Middelfart, ligeledes er ansat af Jysk Fynske Medier. På den måde kan der opstå interessekonflikter. Jonas Jensen ser det også en komplikation i, at Lene Lawaetz deles mellem Brobygning Middelfart og Middelfart Kommune, da der kan opstå tvivl om, hvem Lawaetz egentlig repræsenterer.

Punktet har tidligere været oppe at vende på byrådsmøder, hvor senest Venstre og Socialdemokratiet kom med ændringsforslag. Under punktet på dagsordenen til byrådsmødet den 7. november 2022 står der:

“Byrådsbeslutningen er, ”der ydes et årligt driftstilskud til udvikling Middelfart på 3 millioner kroner. Direktøren for udvikling Middelfart ansattes af Middelfart kommune og udlånes til udvikling Middelfart, som en del af driftstilskuddet.”

Indstillingen til Nye Borgerliges og Enhedslistens forslag lød på:

 • At den sidste del af beslutningen fjernes fra Start ” Direktøren for udvikling Middelfart” og som slutter med ”del af driftstilskuddet.”
 • At driftstilskuddet til Brobygning Middelfart, fortsat fratrækkes Direktørens løn indtil udlånsaftalen er bragt til ophør.
 • At det fremadrettet er forvaltningen, som det er praksis, der administrerer evt. udlånsaftaler.
 • At forvaltningen snarest indleder forhandlinger med bestyrelsen i Brobygning Middelfart om afvikling af udlånsaftalen.
 • At udlånsaftaler kun forekommer i sjældne tilfælde, og hvor det giver mening, som f.eks. kunne være kritisk infrastruktur
 • At udlånsaftaler er tidsbegrænsede og af kortere varighed

Forslaget var ifølge sagsbeskrivelsen tilpasset et ændringsforslag, som Venstre og Socialdemokratiet var kommet med på et tidligere byrådsmøde, men der var ikke enighed blandt partierne, da der skulle stemmes. Dog valgte Venstre at bakke om Nye Borgerliges og Enhedslistens nye forslag.

– Venstre kom med et ændringsforslag, der minder om det fremlagte fra Nye Borgerlige og Enhedslisten. Vi bakker op om det nye forslag, sagde Regitze Tilma (Venstre).

Ændringen fik dog ikke Socialdemokratiet til at bakke op om forslaget.

– Vi holder fast i vores beslutning om at stemme imod. Vi har tiltro til Brobygnings direktør og Steen Vinderslev (kommunaldirektøren, red.), sagde Kaj Johansen (Socialdemokratiet)

Efterfølgende skulle forslaget til afstemning. Det endte med, at ni stemte for og 14 stemte imod, og dermed blev det ikke vedtaget. Venstre, Nye Borgerlige og Enhedslisten var partierne, der stemte for, mens et flertal bestående af Socialdemokratiet, De Konservative, SF og Dansk Folkeparti stemte imod.

Om Brobygning Middelfart

Brobygning Middelfart er et samarbejde mellem flere erhvervsforeninger, som sammen har til formål at udvikle og styrke attraktivteten i Middelfart Kommune. Bag organisationen står Middelfart Kommune samt de tre erhvervsforeninger Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Handel og VisitMiddelfart.

Brobygning Middelfart har ansvaret for at sammentænke og udnytte det fulde potentiale i en række af de eksisterende aktiviteter og særlige indsatser, der ligger i regi af de tre erhvervsforeninger og Middelfart Kommune.

De tre erhvervsforeninger fortsætter deres ambitiøse arbejde med aktiviteter og strategiske indsatser, der finder sted i dag. Brobygning Middelfart er en overbygning på det eksisterende, og deres mål er, at:

 • Koordinere og sammentænke eksisterende aktiviteter i de tre erhvervsforeninger og Middelfart Kommune
 • Udvikle og innovere eksisterende enkeltstående arrangementer, events og aktiviteter, så de skaber merværdi
 • Udvikle nye indsatser og aktiviteter
 • Sikre optimal kommunikation og koordinering mellem nuværende og nye aktører
 • Samle og styrke fortællingen om mulighederne i Middelfart samt optimere og professionalisere markedsføringen af begivenheder og tiltag
 • Opsøge finansiering – f.eks. via fonde